Kategoria

13 marca, 2006

Rodzaje głosów

Istnieje wiele klasyfikacji opisujących rodzaje głosu. Wszelkie podziały mają jednak charakter umowny. Skala głosu jest jednym z kryteriów stosowanych w muzyce do wyodrębnienia rodzajów głosu. Oprócz tego bierze się pod uwagę barwę głosu oraz usytuowanie dźwięków przejściowych. W określaniu rodzaju głosu jako metodę pomocniczą, stosuje się również metodę anatomiczną, która za pomocą badania laryngoskopowego bada rozmiary strun głosowych.

Skala głosu

skala głosu Być może niektórzy z nas marzą o tym, by móc wyśpiewać każdy dźwięk, jaki istnieje. Inni być może skromniej marzą, by móc śpiewać jeszcze odrobinę niżej lub wyżej. O ile w tym drugim przypadku jest to możliwe poprzez naukę i systematyczne ćwiczenia, to w przypaku pierwszego stwierdzenia musimy pogodzić się z pewnymi ograniczeniami. Powód jest prosty, rodzimy się z pewnym potencjałem, który możemy urzeczywistniać i rozwijać, ale do granic wyznaczonych nam przez naturę. Nasze wrodzone właściwości określają, jakie dźwięki są dla nas dostępne na starcie i poprzez szkolenie. Skala głosu wyznacza ich zakres i jest dla nas swoistym drogowskazem w pracy głosem i nad głosem.

Afirmacje – do czego służą i jak z nimi pracować?

Wielu z nas tkwi w szponach przekonań, które pojawiały się i pojawiają w naszym życiu. Działają one na zasadzie płyty, która odtwarza się w sposób szczególny, gdy  podejmujemy się działań angażujących nasze “ja”. Świadomie lub nie funkcjonujemy zgodnie z obrazem, który stworzyli za nas inni lub zgodnie z tym, co sami o sobie wymalowaliśmy na białych kartkach papieru.

Głos parabolą duszy

Mówienie czy śpiewanie, choć może się tak wydawać, nie jest jedynie efektem czynności fizjologicznych i zjawisk akustycznych. Tworzenie głosu to także czynność o charakterze psychicznym. Głos to nie tylko narzędzie słownej komunikacji czy artystycznego wyrazu. Głos odzwierciedla uczucia, emocje, siły witalne, myśli i doświadczenia człowieka. Nasz głos to parabola naszej duszy.

Dlaczego głos nie działa? cz. III

Nasz głos to fascynujący instrument, który towarzyszy nam od dnia narodzin. Oznajmia wówczas całemu światu- oto jestem. Rozwija się w miarę upływu czasu i dojrzewa razem z nami. Czasami szwankuje, niestety. Ale większość negatywnych zjawisk tak naprawdę wcale nie zaczyna się w narządzie głosowym, ale w tym, w jaki sposób używamy całego naszego ciała. Nasze ciało jest lustrem, w którym odbijają się nasze myśli i emocje, a skoro narząd głosu jest częścią tego ciała, to również w nim się odzwierciedlają się nasze wewnętrzne stany.

Dlaczego głos nie działa? cz. II

Nasz głos to fascynujący instrument, który towarzyszy nam od dnia narodzin. Oznajmia wówczas całemu światu- oto jestem. Rozwija się w miarę upływu czasu i dojrzewa razem z nami. Czasami szwankuje, niestety. Ale większość negatywnych zjawisk tak naprawdę wcale nie zaczyna się w narządzie głosowym, ale w tym, w jaki sposób używamy całego naszego ciała. Nasze ciało jest lustrem, w którym odbijają się nasze myśli i emocje, a skoro narząd głosu jest częścią tego ciała, to również w nim się odzwierciedlają się nasze wewnętrzne stany.

Dlaczego głos nie działa? cz. I

Nasz głos to fascynujący instrument, który towarzyszy nam od dnia narodzin. Oznajmia wówczas całemu światu- oto jestem. Rozwija się w miarę upływu czasu i dojrzewa razem z nami. Czasami szwankuje, niestety. Ale większość negatywnych zjawisk tak naprawdę wcale nie zaczyna się w narządzie głosowym, ale w tym, w jaki sposób używamy całego naszego ciała. Nasze ciało jest lustrem, w którym odbijają się nasze myśli i emocje, a skoro narząd głosu jest częścią tego ciała, to również w nim się odzwierciedlają się nasze wewnętrzne stany.

Nasza siostra trema

Stres, napięcie, trema są niemal nieodłącznymi towarzyszami każdej sytuacji, w której pojawia się konieczność zaistnienia poprzez nasz głos. Jeśli nie nauczymy się radzić sobie z ich negatywnymi aspektami (które dla wielu z nas są bardzo dokuczliwe), nasza praca głosem zostanie pozbawiona radości i przyjemności.

Patologia głosu

Patologia narządu głosowego jako nauka całościowo zajmuje się problematyką schorzeń i niedyspozycji narządu głosowego. Przedmiotem jej zainteresowania są: przyczyny, mechanizmy, formy, objawy i skutki zaburzeń czynności narządu głosowego. Jest to problematyka, z którą obowiązkowo powinni zapoznać się ludzie zawodowo pracujący głosem, choćby tylko ze względu na uświadomienie sobie skali zjawiska i przyczyn takiego stanu rzeczy.

Czynniki ryzyka chorób narządu głosowego

Istnieje wiele grup zawodowych, których praca wymaga ogromnego wysiłku głosowego przez wiele lat. Osoby należące do tych grup są najbardziej narażone na występowanie chorób narządu głosowego.

Uwarunkowania chorób narządu głosowego

Narząd głosu to bardzo delikatny instrument. Trudno przywrócić mu życie i pełen blask, gdy z różnych przyczyn ulegnie zniszczeniu. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, by nie dopuścić do jego schorzeń. 

Kultura żywego słowa

Image Kultura żywego słowa to kultura mówienia, odczytywania i interpretacji, zwana jest również sztuką żywego słowa. Jest zagadnieniem kluczowym dla osób występujących publicznie i wszystkich, którzy chcą być pod każdym względem dobrze zrozumiani przez swoich odbiorców.

Kultura komunikowania się

Image Kultura komunikowania sie jest elementem bez którego nie może odbywać się pozytywne i efektywne porozumiewanie się z ludźmi. Znajomość zasad dotyczących tego procesu pomaga osiągać sukcesy osobiste i firmowe oraz kształtuje poprawne relacje międzyludzkie.

Higiena głosu

higiena głosu :)Higiena głosu określana jest z jednej strony jako nauka zajmująca się ochroną głosu, z drugiej jako działalność profilaktyczna, mająca na celu zapobieganie chorobom głosu.Jako nauka zajmuje się opracowaniem wszelkich sposobów zapobiegania chorobom narządu głosowego oraz pośrednio metodami ich leczenia.

Gdy głos nie działa…

Image Zdarza się, że głos odmawia nam posłuszeństwa. Najczęściej jest to wynik chorób, stanów zapalnych narządu głosowego. Nierzadko jest to również związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym, zwłaszcza u osób zawodowo pracujących głosem bez odpowiedniego przygotowania. Braki w zakresie prawidłowej emisji głosu i jej zaburzenia- prędzej czy później- odbijają się na stanie narządu głosowego i jego możliwościach.

Kilka sposobów na kłopoty z głosem

HERBATA Z MIODEM I Z CYTRYNĄ Poznaj kilka doraźnych metod pomagających zwalczyć drobne dolegliwości. Nie zastąpią one leczenia pod okiem specjalisty, jednak mogą przynieść ulgę Twojemu głosowi w trudnych chwilach.

O emisji głosu słów kilka

emisja jako zespół działań Emisja
głosu jest bardzo ciekawym i złożonym zagadnieniem. Obejmuje wiele
kwestii i problemów, które w tej części serwisu będą stopniowo
wyjaśniane. A o tym, co kryje się za hasłem emisja głosu dowiesz się w
tym artykule, który jest wprowadzeniem do całego działu poświęconego
temu zagadnieniu w
Czytelni .

Prawidłowa emisja głosu

Image Dobry, zdrowy głos, dla każdego, kto głosem pracuje, to podstawa i prawdziwy skarb. Umiejętność jego tworzenia, w sposób, który zapewnić ma naszemu narządowi sprawność jest rzeczą istotną nie tylko z punktu widzenia higieny narządu głosowego, bowiem głos jako narzędzie służyć ma nie tylko naszej pracy, ale i nam samym.

Mowa a śpiew

ImageMowa i śpiew to dwa rodzaje tej samej czynności fizjologicznej. Powstają na podłożu tych samych mechanizmów, w wyniku działania aparatu głosowego. W tym krótkim artykule przedstawione są różnice między tymi dwoma czynnościami głosowymi.