Kategoria

Patologia głosu

O tym, co się dzieje, gdy głos zawodzi, o tym, dlaczego krtań choruje i jak się ją leczy, a także o innych chorobach, które wpływają na nasz głos – dowiesz się właśnie tu.

Specjaliści, którzy zatroszczą się o Twój głos

Głos to nie jest coś, co łatwo zamknąć w jednej szufladce. Łączy w sobie różne sfery naszego życia, różne elementy i zagadnienia. Dlatego też troska o głos, jego leczenie w przypadku problemów wymagają wielowymiarowego podejścia i współpracy różnych specjalistów. Kto pomoże Ci zatroszczyć się o dobrą kondycję Twojego głosu?

Syndrom Bogart – Bacall

Kiedy zmuszamy aparat głosowy do pracy niezgodnej z jego anatomią, kiedy wymuszamy zmianę w brzmieniu głos, możemy być pewni, że prędzej czy później pojawią się problemy. Przeciążenie mięśni aparatu głosowego oraz zmęczenie głosu, który zmuszany jest do mówienia/śpiewania poniżej naturalnego zakresu dźwięków określane jest jako zespół/syndrom Bogart-Bacall.

Tarczyca i głos

Bywa tak, że pierwszymi sygnałami zaburzeń pracy tarczycy są właśnie zaburzenia głosu. Nagle krtań zaczyna się szybko męczyć, powraca chrypa, głos się załamuje. Pojawia się duża ilość śluzu, częste odchrząkiwanie. Głos zaczyna odmawiać współpracy, gubimy nasze silne dźwięki, pojawiają się dysfonie. Dlatego nie lekceważmy sygnałów organizmu. Głos jest również jednym ze wskaźników naszego stanu zdrowia. Dosłowni mówi nam, jak czuje się nasze ciało i alarmuje, gdy dzieje się źle.

Gdy w gardle sucho i drapie

Suchość śluzówek to problem, który jesienią i zimą doskwierać może nam szczególnie. Latem jego głównym źródłem jest klimatyzacja, jesienią – wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których przebywamy. Zdarza się i tak, że mimo dobrego nawodnienia organizmu odczuwamy problemy z suchością śluzówek gardła i nosa. Wówczas należy znaleźć przyczynę problemu i ją wyleczyć, zamiast zajmować się objawami.

Anemia i głos

Wśród wielu chorób mogących wpływać na narząd głosu jest jedna, o której nie mówi się dużo. Anemia. Jej wpływ jest niestety ogromny i bardzo utrudnia zdrowe i pełne wykorzystanie możliwości głosu. Pośrednio może też doprowadzić do poważniejszych problemów z głosem. A łatwo ją przegapić, bo objawy często kojarzą się raczej z przemęczeniem, brakiem snu, zestresowaniem, intensywnym tempem życia.

Nieprawidłowa mutacja

Wśród nieprawidłowości mutacyjnych występują następujące zaburzenia:
mutacja przedwczesna, mutacja perwersyjna, niedokończona mutacja,
mutacyjny głos fistułowy, głos eunuchoidalny.

Krtaniowy zespół napięcia-zmęczenia

Zespół ten u osób zawodowo pracujących głosem prowadzi do szybkiego wyczerpania
narządu głosowego, powstania zaburzeń czynnościowych (w dalszym etapie
także organicznych) utrudniających lub uniemożliwiających wykonywanie
zawodu.

Urazy krtani

Do głównych przyczyn urazów krtani zalicza się: nadmierny wysiłek
głosowy, uszkodzenia pointubacyjne, urazy zewnętrzne oraz toksyny i
ciała obce.

Rowek głośni (sulcus glottis)

Zaburzenie głosu typu dysplastycznego, w któym występuje rowek lub
rynienka, tj. bruzda dzieląca fałdy głosowe na dwie części.

Porażenie nerwów krtaniowych

Wszelkie uszkodzenia nerwu błędnego pociągają za sobą porażenia
zewnętrznych i wewnętrznych mięśni krtani. Główną przyczyną porażenia
nerwów krtaniowych są operacje tarczycy.

Polip krtani (polypus laryngis)

Najczęściej występujący niezłośliwy guz strun głosowych. Występuje
głównie między 30 a 50 rokiem życia. 

Owrzodzenie kontaktowe

Stan patologiczny narządu głosowego. Owrzodzenie zlokalizowane jest w tylnej części głośni w okolicy chrząstek nalewkowatych. Częściej występuje u mężczyzn. 

Dysfonia organiczna

Zaburzenie głosu towarzyszące chorobom krtani, które przede wszystkim
dotyczą fałdów głosowych.

Afonia czynnościowa lub psychogenna (bezgłos)

To skrajny i zaawansowany stan dysfonii – całkowity brak głosu, zanik
głosu wywołany niedowładem mięśni krtaniowych, do którego dochodzi w
przypadku daleko posuniętych zmian krtani, a także na podłożu czynników
psychicznych (silny stres, emocje).

Choroba refluksowa a głos

Refluks żołądkowo – przełykowy to choroba, w której dochodzi do cofania się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku w sposób nawracający i z dużym nasileniem dolegliwości.Choroba objawia się także miedzy innymi zgagą (pieczeniem w okolicy mostka), odczuwaniem dyskomfortu w nadbrzuszu, nudnościami, wymiotami; może pojawić się również gorzki smak w ustach, pieczenie języka lub gardła, czasem także problemy z przełykaniem, trudności oddechowe i nieprzyjemny zapach z ust.

Obrzęk Reinkego

To opuchlizna występująca w przestrzeni Reinkego – szczelinowatej przestrzeni podnabłonkowej (zawartej pod nabłonkiem pokrywającym fałdy głosowe), która nie posiada gruczołów i naczyń limfatycznych.

Obrzęk występuje głównie obustronnie, niesymetrycznie na fałdach głosowych; przeważnie na ich górnej powierzchni, w przedniej części.

Przewlekłe zapalenie krtani

Przewlekłe zapalenie krtani (laryngitis chronica) to choroba błony śluzowej krtani mająca  długotrwały i przewlekły charakter. Wskutek podrażnienia krtani dochodzi zwykle do zmian na fałdach głosowych: przerostowych (pogrubienie fałdów) lub zanikowych (zanik błony śluzowej).

Ostre zapalenie krtani

Ostre zapalenie krtani (laryngitis acuta) jest chorobą powierzchniową błony śluzowej krtani. Zazwyczaj wywołują ją wirusy, rzadziej bakterie. Występuje zaczerwienie i obrzęk błony śluzowej krtani, które dotyczą głównie wejścia do krtani i fałdów głosowych. Zmiany zapalne mogą objąć także inne części krtani. Na powierzchni błony śluzowej stwierdza się wydzielinę śluzową lub śluzowo- ropną.

Rak krtani i stany przedrakowe

Rak krtani (carcinoma laryngis) jest chorobą, w której występuje rozwój złośliwych komórek w obrębie błony śluzowej krtani. Rak krtani niszczy sąsiednie tkanki i zamyka światło krtani utrudniając przepływ powietrza.

Chrypka

Chrypka (raucedo) jest określeniem stosowanym do opisania zmiany głosu. Mówiąc o chrypce mamy na myśli przede wszystkim zmiany dotyczące barwy głosu. Staje się on wówczas niższy, twardy, ostry, bezdźwięczny, skrzeczący, posiada nieczystą intonację.

Zaburzenia głosu na skutek fonacji strunami rzekomymi

Głos przedsionkowy powstaje w następstwie zwierania się w czasie fonacji fałdów przedsionkowych (rzekomych) lub przyśrodkowo położonej błony śluzowej tych fałdów.Jest on wyrazem kompensacji występującej w przypadku niewydolności strun głosowych.

Jednostronne przekrwienie struny głosowej

Jednostronne przekrwienie struny głosowej (monochorditis vasomotoria). Jest chorobą występującą u ludzi zawodowo pracujących głosem (mówców, aktorów, śpiewaków); może wystąpić u tych wszystkich osób, których praca wymaga stałych wysiłków głosowych. Znajduje się na pograniczu spraw zapalnych swoistych i czynnościowych.

Bezgłos

Bezgłos (aphonia) to całkowity brak głosu, zanik głosu, niemożność jego wydobycia na skutek niedowładu mięśni krtaniowych, do którego dochodzi w przypadku zmian anatomicznych lub czynnościowych krtani, a także na tle psychicznym. Występuje nagle i ma duże nasilenie.

Niewydolność głośni (niedomykalność strun głosowych)

Niewydolność głośni jest stanem chorobowym, w którym fałdy głosowe nie stykają się na całej długości. Podczas fonacji występuje niepełne zwarcie fałdów głosowych, co prowadzi do powstania szczeliny. Przez nią przedostaje się powietrze, które nie zostało zmienione w falę akustyczną. Przy całkowitym zwiotczeniu mięśni napinających więzadłach głosowe dochodzi do afonii (bezgłosu).

Zmiany przerostowe

Wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych powodują pogrubienie fałdów głosowych. Mogą przybierać postać pojedynczego polipa lub polipowatego zwyrodnienia fałdów głosowych.

Guzki głosowe

Guzki fałdu głosowego (nodulus chordae vocalis) potocznie nazywamy guzkami krzykaczy, guzkami śpiewaczymi. Są to małe, okrągłe twory wielkości główki szpilki (osiągają do 2-3 mm średnicy), zlokalizowane na brzegu fałdu głosowego w 1/3 przedniej jej długości. Guzek może być pojedynczy, ale zwykle występuje drugi, położony symetrycznie.

Choroby zawodowe narządu głosowego

Choroby zawodowe to choroby, które bezpośrednio związane są z wykonywanym zawodem i warunkami pracy. Na ogół są to choroby przewlekłe. W przypadku narządu głosowego choroby te wynikają z nadmiernego wysiłku głosowego.

Patologia głosu

Patologia narządu głosowego jako nauka całościowo zajmuje się problematyką schorzeń i niedyspozycji narządu głosowego. Przedmiotem jej zainteresowania są: przyczyny, mechanizmy, formy, objawy i skutki zaburzeń czynności narządu głosowego. Jest to problematyka, z którą obowiązkowo powinni zapoznać się ludzie zawodowo pracujący głosem, choćby tylko ze względu na uświadomienie sobie skali zjawiska i przyczyn takiego stanu rzeczy.

Czynniki ryzyka chorób narządu głosowego

Istnieje wiele grup zawodowych, których praca wymaga ogromnego wysiłku głosowego przez wiele lat. Osoby należące do tych grup są najbardziej narażone na występowanie chorób narządu głosowego.

Uwarunkowania chorób narządu głosowego

Narząd głosu to bardzo delikatny instrument. Trudno przywrócić mu życie i pełen blask, gdy z różnych przyczyn ulegnie zniszczeniu. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, by nie dopuścić do jego schorzeń.