Bregy W, Elementy techniki wokalnej, Wyd. PWN, Warszawa 1974

Chaciński J., Chacińska K., Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli muzyki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 1999

Dewhurst- Maddock O., Terapia dźwiękiem, Studio Astropsychologii, Białystok 2001

Eichelberger W., Samson A., Sosnowska A., Dobra miłość: co robić, aby nasze dzieci miały udane życie, Dom Wydawniczy EGO, Warszawa 2002

Elling P., A. Schneider, Terapia oddechowa, Klub Dla Ciebie, Warszawa 2002

Gawrońska M., Podstawy wymowy i impostacji głosu, Wyd. AWF, Wrocław 2001

Gordon M., Sztuka relaksu, MUZA S.A., Warszawa 2001

Grochmal S.(red.) Ćwiczenia relaksowo- koncentrujące, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1993

Grotowski J., Teksty z lat 1965-1969, Wrocław 1990

Hadley J., Staudacher C., Hipnoza. Sprawdzone techniki., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002

Jankowski W., O nauczycielu muzyki, w: Sąsiadek E.(red.) Wokalistyka i pedagogika wokalna, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Wokalistyki, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Wrocław 2000

Johnson S.M., Przemiana charakterologiczna: cud ciężkiej pracy, J. Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1993

Kaja B., Wspomaganie rozwoju- nauka czy tylko próba interdyscyplinarnego porządkowania.., W: Kaja B.(red.) Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja., T.4, Bydgoszcz 2002

Kepner J.I., Ciało w procesie psychoterapii Gestalt, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1991

Klajman S. (red) Zarys higieny głosu, PWSM, Gdańsk 1975

Knetig J., Być artystą, być śpiewakiem, rola pedagoga w wychowaniu i kształtowaniu osobowości adepta wokalistyki., W: Sąsiadek E.(red.) Wokalistyka w Polsce i na świecie, T.1, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Wokalistyki, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Wrocław 2002

Kochnowicz J., Podstawy recytacji i mowy scenicznej, PWN, Warszawa 1961

Kotlarczyk M., Podstawy sztuki żywego słowa, Wyd. CRZZ, Warszawa 1965

Kulmatycki L., Ćwiczenia relaksacyjne, Agencja Pro-Lider, Warszawa 1995

Kulmatycki L., Lekcja relaksacji, Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław 1999

Kulmatycki L., Stres, joga, relaksacja: podręcznik ćwiczeń, Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie, Wrocław 1993

Kustosik D, Dykcja, Wyd. PWSM, Wrocław

Kram J., Zarys kultury żywego słowa, WSiP, Warszawa 1988

Lindenfield G., Poczucie własnej wartości, Wydawnictwo Ravi, Łódź 1995

Lowen A., Wstęp do bioenergetyki, J. Santorski &CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1992

Lowen A., L., Droga do zdrowia i witalności. Podręcznik ćwiczeń bioenergetycznych.

Lowen A., Radość Naucz się wyzwalać energię stłumionych uczuć

Łastik A., Poznaj swój głos.. twoje najważniejsze narzędzie pracy, Studio Emka, Warszawa 2002

Łastik A., Wewnętrzne dziecko,

Łukaszewski I., Zbiorowa emisja głosu, WCOK, Warszawa 1977

Martienssen- Lohmann F., Kształcenie głosu śpiewaka, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1953

Martin S., Ciało i umysł: znane i mniej znane formy terapii., Medium, Warszawa 1993

Michałowska D., Podstawy poleskiej wymowy scenicznej, PWST, Kraków 1975

Mikuł M., Kultura żywego słowa, PZWS, Warszawa 1963

Mitrynowicz-Modrzejewska A., Fizjologia i patologia głosu, Polskie Wydawnictwo Muzyczne,

Kraków 1958

Mitrynowicz-Modrzejewska A., Akustyka psychofizjologiczna w medycynie, PZWL, Warszawa 1974

Obrębowski A,. Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, WNUM, Poznań 2008

Pawłowski Z., Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa śpiewu i gry na instrumentach dętych., Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Warszawa 2002

Plopa M., Radzenie sobie ze stresem: psychospołeczne uwarunkowania, W: Kaja B. (red.) Wspomaganie rozwoju.: psychostymulacja i psychokorekacja.,T.1,Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1997

Przybysz -Piwko M (red), Emisja głosu nauczyciela, CODN, Warszawa 2006

Rokitiańska M., Laskowska H., Zdrowy głos, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz 2003

Romanowska B., Kamertony i muzykoterapia w leczeniu dźwiękiem, Wydawnictwo „KOS”, Katowice 2004

Schirner M., Techniki oddychania, Wyd. KOS, Katowice 2003

Schneider A., Techniki relaksacji, Klub Dla Ciebie, Warszawa 2003

Siek S., Treningi relaksacyjne, Akademia Teologii katolickiej, Warszawa 1990

Siems M., Ciało zna odpowiedź, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 1998

Sisson C.P., Sztuka świadomego oddychania, Wydawnictwo MEDIUM, 2001

Sisson C.P., Wewnętrzne przebudzenie, Wydawnictwo MEDIUM, 2000

Sobierajska- Friedrich H., Aktywność muskulatury aparatu głosowego w śpiewie, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Poznaniu, Poznań 1970

Sobierajska H., Uczymy się śpiewać, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1972

Sparks R.W., Istota poczucia własnej wartości, Wydawnictwo Ravi, Łódź 1994

Stanisławski K., Praca aktora nad sobą, cz.1 , cz.2, PIW, Warszawa 1953

Strelau J. (red.), Psychologia, T.3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000

Styczek I., Logopedia, PWN, Warszawa 1980

Suchanek A., Powszechne kształcenie głosu jako problem pedagogiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994

Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski A., Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa 1980

Szulc W., Praca z głosem w dramoterapii, W: Sąsiadek E.(red.), Wokalistyka i pedagogika wokalna, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2000

Szyszko- Bohusz A., Nowoczesny relaks, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wlkp.,1998

Śliwińska-Kowalska M.(red), Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Instytut Medycyny Pracy Łódź 1999

Tarasiewicz B. , Mówię i śpiewam świadomie, Universitas, Kraków 2003

Tarthang Tulku, Relaksacja kum nye, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1998

Teml H., Relaks w nauczaniu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997

Tureć W., Z zagadnień pedagogiki wokalnej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003

Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia

Toczyska B., Logopedia. Ruch w głosie

Toczyska B., Dotkliwa artykulacja

Toczyska B., Sarabanda w chaszczach, Wyd. Podkowa, Gdańsk 1997

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1998

Van der Zeil E., Relaks doskonały, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001

Walczak- Deleżyńska M., Wykorzystanie Techniki Alexandra w pracy nad oddechem i głosem W: Sąsiadek E.(red.) Wokalistyka i pedagogika wokalna, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Wokalistyki, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Wrocław 2000

Weller S. , Oddech, który leczy., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

Wilson P., Technika Wyciszenia, Klub Dla Ciebie, Warszawa 2003

Winiarska I., Higiena głosowa nauczycieli, w: M. Młynarska, T. Smereka (red.), Logopedia. Teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza a linea, Wrocław 2005

Wiszniewski M., Zrelaksuj się i żyj twórczo, Studio Astropsychologii, Białystok 2001

Wieczorkiewicz B.. Sztuka mówienia, Wyd. Ri TV, Warszawa 1977

Wojtyński Cz., Emisja głosu, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa1970

Zielińska H., Kształcenie głosu, Polihymnia, Lublin 2002

Zimbardo P.G., Nieśmiałość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Acta Biomed 2017; Vol. 88, N. 1: 6-10 Presbyphonia, Caterina Bruzzi, Daria Salsi, Domenico Minghetti, Maurizio Negri, Delfo Casolino, Michele Sessa

Aging Clinical and Experimental Research 26(1), September 2013 AGING VOICE: PRESBYPHONIA, Regina Helena Garcia Martins, Tatiana Maria Gonçalvez, Adriana Bueno Benito Pessin, Anete Branco.

materiały i opracowania własne, wiedza zdobyta w toku samokształcenia, rozwoju na kursach i warsztatach wokalnych, emisyjnych, doświadczenia z pacy na scenie