Czynniki ryzyka chorób narządu głosowego

Istnieje wiele grup zawodowych, których praca wymaga ogromnego wysiłku głosowego przez wiele lat. Osoby należące do tych grup są najbardziej narażone na występowanie chorób narządu głosowego.

Według komisji ekspertów Unii Europejskich Foniatrów do zawodów obciążających narząd głosowy- wg stopnia wymagań stawianych narządowi głosu- należą:

 • zawody wymagające specjalnej jakości głosu- śpiewacy, aktorzy, spikerzy radiowi i telewizyjni;
 • zawody stawiające znaczne wymogi narządowi głosowemu- nauczyciele, zawodowi mówcy: tłumacze, telefoniści, politycy, przedszkolanki;
 • zawody wymagające większej niż przeciętna wydolności głosowej oraz zawody wykonywane w hałaśliwym środowisku- prawnicy, sędziowie, lekarze, sprzedawcy.

Osoby należące do wyżej wymienionych grup powinny w sposób szczególny zadbać o narzędzie pracy oraz zwrócić uwagę na czynniki, które przyczyniają się do schodzeń aparatu głosowego.

Czynniki przyczyniające się do chorób narządu głosowego (krtani) u osób zawodowo pracujących głosem.

Do czynników natury wewnętrznej należą:

 • wiek
 • budowa ciała
 • stan słuchu
 • jakość wszystkich części narządu głosowego
 • kinestetyka (głównie nieprawidłowa postawa ciała, napięcia w okolicy krtani)
 • usposobienie i zachowanie emocjonalne
 • zmiany w układzie nerwowym
 • zmiany w funkcjonowaniu układu dokrewnego- głównie zmiany dotyczące hormonów płciowych

Na czynniki zewnętrzne składają się:

 • lata pracy
 • braki w zawodowych kwalifikacjach
 • specjalność
 • warunki pracy
 • nawyki
 • choroby dróg oddechowych (także alergiczne)
 • poważne choroby ogólnoustrojowe
 • nadwrażliwość błony śluzowej na czynniki mechaniczne i fizyczne
 • predyspozycje do obrzęków i krwawień śródtkankowych

(czynniki ryzyka podane za: Z. Pawłowski, Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego)

Zapraszam do współpracy

Jeśli pracujesz głosem – możesz to robić bez wysiłku i zmęczenia, bez odczuwania „bólu mówienia”. Nauczę Cię, jak prawidłowo emitować głos, by był zawsze zdrowy, silny i piękny. Jeśli śpiewasz – podczas zajęć przekonasz się, że Twój głos płynie swobodnie, a każdy, nawet trudny tekst w j. polskim przestanie być przeszkodą.
A może po prostu chcesz polubić i lepiej poznać swój głos albo przestać bać się publicznych wystąpień – w tym również Ci pomogę.

Szkolenia i zajęcia indywidualne

Moje socialmedia