Prawidłowa emisja głosu

Image Dobry, zdrowy głos, dla każdego, kto głosem pracuje, to podstawa i prawdziwy skarb. Umiejętność jego tworzenia, w sposób, który zapewnić ma naszemu narządowi sprawność jest rzeczą istotną nie tylko z punktu widzenia higieny narządu głosowego, bowiem głos jako narzędzie służyć ma nie tylko naszej pracy, ale i nam samym.

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka prawidłowej emisji głosu, w której zawarte są najbardziej istotne elementy.

CECHY PRAWIDŁOWEJ EMISJI GŁOSU

Prawidłowa, fizjologicznie i psychicznie właściwa emisja głosu to: 

 • swobodna i elastyczna postawa ciała,
 • rozluźnienie fizyczne całego organizmu i odprężenie psychiczne,
 • harmonijne i skoordynowane współdziałanie mięśni zaangażowanych w tworzenie głosu,
 • właściwe dozowanie napięć mięśni zaangażowanych w tworzenie głosu i rozluźnienie mięśni nie biorących udziału w tym procesie,
 • estetyczny wygląd twarzy i całej postawy,
 • prawidłowy sposób oddychania- prawidłowy tor oddechowy, umiejętność ekonomicznego operowania oddechem, wydłużona faza wydechowa, podparcie oddechowe,
 • miękki atak głosowy,
 • oczywisty sposób wydobywania dźwięku,
 • mówienie w średnicy głosu- czyli na najbardziej wygodnej i ekonomicznej dla głosu wysokości, 
 • dźwięczność i nośność głosu,
 • swobodna artykulacja i precyzyjna dykcja,
 • modulowanie głosu zapobiegające monotonii w mówieniu,
 • jednolitość głosu, wyrównane rejestry głosowe,
 • indywidualna barwa głosu,
 • możliwość wyrażania emocji w głosie,
 • stwarzanie szerokich możliwości interpretacyjne i improwiazacyjnych,
 • możliwość pracy głosem bez nadmiernego wysiłku organu głosowego.

Prawidła emisja powoduje, że nasz głos wywołuje pozytywne wrażenia u odbiorców. Jeśli nas samych boli wydobywanie dźwięków, to również bolesne jest ich odczuwanie przez naszych słuchaczy. Poza tym praca głosem i nad głosem, jeśli trzyma się wyżej wymienionych zasad, pozytywnie oddziałuje na aparat głosowy i funkcjonowanie całego organizmu.

W tworzeniu głosu kieruj się zawsze zasadą: minimum wysiłku- maksymalny efekt.

Zapraszam do współpracy

Jeśli pracujesz głosem – możesz to robić bez wysiłku i zmęczenia, bez odczuwania „bólu mówienia”. Nauczę Cię, jak prawidłowo emitować głos, by był zawsze zdrowy, silny i piękny. Jeśli śpiewasz – podczas zajęć przekonasz się, że Twój głos płynie swobodnie, a każdy, nawet trudny tekst w j. polskim przestanie być przeszkodą.
A może po prostu chcesz polubić i lepiej poznać swój głos albo przestać bać się publicznych wystąpień – w tym również Ci pomogę.

Szkolenia i zajęcia indywidualne

Moje socialmedia