O emisji głosu słów kilka

emisja jako zespół działań Emisja głosu jest bardzo ciekawym i złożonym zagadnieniem. Obejmuje wiele kwestii i problemów, które w tej części serwisu będą stopniowo wyjaśniane. A o tym, co kryje się za hasłem emisja głosu dowiesz się w tym artykule, który jest wprowadzeniem do całego działu poświęconego temu zagadnieniu w Czytelni .

Sposoby pojmowania zagadnienia.

W najprostszych słowach emisja głosu to proces jego wytwarzania i wyprowadzania na zewnątrz w mowie i w śpiewie. Kiedy się bliżej temu zagadnieniu przyjrzymy, dostrzeżemy jak wiele skomplikowanych czynności zachodzących niemal jednocześnie składa się na ten proces. Do czynności tych należą: oddychanie, fonacja, rezonans i artykulacja.

Naukowo zagadnienie to definiowane jest przez różnych autorów w następujący sposób- emisja głosu:

  • to proces tworzenia i osadzania głosu w mowie i w śpiewie;
  • to skoordynowana czynność oddychania, fonacji, rezonansu i artykulacji,
  • to wydobywanie głosu przy udziale drgań strun głosowych, pracy mięśni wdechowo- wydechowych, artykulacji głosek i rezonansu przestrzeni rezonacyjnych- klatki piersiowej, krtani, gardła, jamy ustnej i jam czaszki;
  • jest zespoleniem czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i oddechowych w połączeniu z funkcją rezonansową komór rezonansowych części twarzoczaszki, krtani, klatki piersiowej;
  • to właściwe kształtowanie, ustawianie, wydobywanie, emitowanie głosu mówionego lub śpiewanego;
  • to nauka wydobywania głosu polegająca na skoordynowanej pracy aparatu głosowego i mięśni oddechowych w celu uzyskania rezonansu;
  • to nauka, w zakres której wchodzą wszystkie problemy związane z procesem wydobywanie głosu zgodnie z prawami fizjologii oraz wymogami estetycznymi: sprawność mięśni wdechowo- wydechowych, praca mięśni krtani, praca narządu artykulacyjnego, zdolność wysyłania impulsów ruchowych z odpowiednich pól kory mózgowej do mięśni krtani (głównie do strun głosowych);
  • to sztuka oddziaływania na ucznia, na jego psychikę, wyobraźnię muzyczną, na wszystko co jest związane z procesem wydobycia głosu.

Ruch, intelekt i psychika.

Emisja głosu, co należy podkreślić, jest czynnością intelektualną i ruchową. To znaczy, że tworzenie dźwięku nie polega tylko na mechanicznym działaniu poszczególnych narządów i mięśni. Intelektualny charakter emisji głosu oznacza, że jest ona świadomą i celową czynnością uzależnioną od naszego układu nerwowego. Układ nerwowy stanowi jej źródło i umożliwia świadomą koordynację pracy mięśni oraz ruchów wykonywanych w czasie tworzenia dźwięków.

Emisja głosu opiera się na pracy poszczególnych mięśni. Ucząc się emisji głosu poznajemy i przyswajamy sobie nowe odruchy. Tworzymy nowe nawyki głosowe. Uczymy się nowych sposobów pracy mięśni oraz ich koordynacji, a także utrzymania i regulacji odpowiedniego stanu ich napięcia i rozluźnienia. Regularne i świadome oraz zgodne z fizjologią ćwiczenia mięśni pozwalają opanować tę sztukę, a przede wszystkim umiejętność koordynacji wszystkich czynności składających się na emisję głosu.

Świadomą i systematyczną pracą dochodzimy do automatyzmu w wykonywaniu czynności wchodzących w zakres tworzenie głosu. Koordynacja dokonuje się w centralnym układzie nerwowym, dlatego świadomość wykonywanych ćwiczeń jest tak istotna. Mechaniczne wykonywanie ćwiczeń głosowych bez udziału świadomości i bez konkretnego celu prowadzi do błędów emisyjnych oraz utrwalania złych nawyków.

Trudnością, którą należy przede wszystkim pokonać jest nadmierne napięcie towarzyszące tworzeniu głosu. Może być ono skutkiem złej techniki głosowej lub wynikać ze stanów spastycznych (skurczowych) u osób łatwo pobudliwych albo powstać jako efekt lęku przed mówieniem, tremy przed występem i innych czynników o podłożu psychicznym. Jest to dowód na to, że emisja głosu, zależy od czynników psychologicznych, od emocji i doświadczeń. Głos powstaje także zgodnie z naszym zamiarem, intencją czy nastawieniem. Nasz głos i jego jakość zależy w dużej mierze od naszego podejścia do siebie samego i do otoczenia oraz od tego czy chcemy się z otoczeniem komunikować. Na tworzenie głosu wpływa także między innymi nasz nastrój czy przekonania o nas samych i naszych głosach (więcej informacji na ten temat znajdziesz w dziale Psychologia głosu).

Elementy kształcenia emisji głosu.

Ponieważ emisja głosu jest wypadkową czynności oddychania, fonacji, rezonansu i artykulacji, to oczywiste, że to właśnie one (zespolone ostatecznie w całość) są przedmiotem naszego zainteresowania w czasie nauki prawidłowego tworzenia głosu. Do nich należy dodać bardzo istotny element, o którym często zapominamy lub z różnych powodów ignorujemy. Tym elementem jest prawidłowa postawa, która stanowi podstawę prawidłowej emisji głosu. W jaki sposób nasza postawa może być bazą do tworzenia dźwięku? W tym miejscu ograniczę się tylko do krótkiego, najważniejszego stwierdzenia, że od niej uzależniony jest prawidłowy oddech. Oddech zaś jest źródłem wydobywanych przez nas dźwięków.

Dlaczego warto uczyć się prawidłowej emisji głosu?

Umiejętność prawidłowego posługiwania się głosem jest szczególnie ważna dla osób, których praca opiera się na zdrowym funkcjonowaniu narządu głosu. Nie mam tu na myśli tylko aktorów, wokalistów, śpiewaków czy nauczycieli. Istnieje wiele zawodów, w które wpisany jest wysiłek głosowy. Dla tych osób szczególnie ważna jest znajomość zasad pracy głosem. Warto się uczyć emisji głosu, bo efekty tej nauki pozwolą zachować narząd głosowy w zdrowiu i aktywności przez wiele lat; pomogą pracować bez zbędnych obciążeń i uniknąć poważnych schorzeń krtani spowodowanych przeciążeniem głosu.Praca nad właściwym sposobem operowania głosem nie musi ograniczać się jedynie do poznania i opanowania technik emisji głosu.

Warto uczyć się emisji, ponieważ poznając swój głos, poznajemy siebie. Pracując z dźwiękiem możemy otworzyć się na jego terapeutyczne działanie, odkrywać swój potencjał, wyzwalać kreatywność oraz pozwalać sobie na osobisty rozwój
. Nauka emisji głosu może stać się dla nas rodzajem radosnej zabawy, środkiem antystresowym i przynieść nam o wiele więcej korzyści niż tylko umiejętne wydobywanie głosu.

Za ćwiczeniem głosu przemawia również szereg korzyści zdrowotnych jakie z nich wynikają. W wyniku ćwiczeń (zwłaszcza oddechowych) poprawia się jakość oddychania, regulacji ulega akcja serca i przemiana materii. Oddychanie- głębsze niż za zazwyczaj- wpływa rozwojowo na klatkę piersiową i jej muskulaturę, pobudza do pracy także czynność mięśni pleców. Głębsze oddychanie powoduje, że organizm jest bardziej dotleniony i rozluźniony. Łatwiej jest utrzymać prawidłową postawę ciała, gdy dbamy o prawidłowy oddech. Poza tym ćwiczenia oddechowe wpływają korzystnie na mózg, układ nerwowy oraz funkcjonowanie całego ciała.

Każdy głos może być szkolony, emisji głosu może nauczyć się każdy przy systematycznej i wytrwałej pracy, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych i anatomicznych.

Zapraszam do współpracy

Jeśli pracujesz głosem – możesz to robić bez wysiłku i zmęczenia, bez odczuwania „bólu mówienia”. Nauczę Cię, jak prawidłowo emitować głos, by był zawsze zdrowy, silny i piękny. Jeśli śpiewasz – podczas zajęć przekonasz się, że Twój głos płynie swobodnie, a każdy, nawet trudny tekst w j. polskim przestanie być przeszkodą.
A może po prostu chcesz polubić i lepiej poznać swój głos albo przestać bać się publicznych wystąpień – w tym również Ci pomogę.

Szkolenia i zajęcia indywidualne

Moje socialmedia