Kultura komunikowania się

Image Kultura komunikowania sie jest elementem bez którego nie może odbywać się pozytywne i efektywne porozumiewanie się z ludźmi. Znajomość zasad dotyczących tego procesu pomaga osiągać sukcesy osobiste i firmowe oraz kształtuje poprawne relacje międzyludzkie.

Na elementy kultury komunikowania składają się:

 • osobowość człowieka
 • wzajemny szacunek we wszelkich relacjach międzyludzkich
 • przestrzeganie zasad savoir vivre’u w relacjach zawodowych i towarzyskich
 • kultura słowa
 • umiejętność prowadzenia rozmowy
 • poprawne i logiczne mówienie
 • wyrażanie własnych opinii
 • umiejętność słuchania
 • znajomość zasad i komunikacja pozawerbalna (mimika,gestykulacja)
 • znajomość potrzeb i zachowań innych ludzi
 • aktywne uczestnictwo w zebraniach i naradach
 • umiejętność reagowania na krytykę
 • umiejętność reagowania na sukcesy własne i sukcesy innych osób

Kultura komunikowania się jest pomocnym narzędziem w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Wymaga również umiejętności panowania nad odruchami i własnymi słowami, którym towarzyszyć muszą odpowiednie sygnały niewerbalne.” W komunikacji międzyludzkiej zawsze słowa (wymowa) i ton głosu odgrywają główną rolę. Pozostałe działania tylko wzmacniają lub osłabiają efekt tej komunikacji”.

 
Na podst.: Rokitiańska M., Laskowska H., Zdrowy głos. 

 

Zapraszam do współpracy

Jeśli pracujesz głosem – możesz to robić bez wysiłku i zmęczenia, bez odczuwania „bólu mówienia”. Nauczę Cię, jak prawidłowo emitować głos, by był zawsze zdrowy, silny i piękny. Jeśli śpiewasz – podczas zajęć przekonasz się, że Twój głos płynie swobodnie, a każdy, nawet trudny tekst w j. polskim przestanie być przeszkodą.
A może po prostu chcesz polubić i lepiej poznać swój głos albo przestać bać się publicznych wystąpień – w tym również Ci pomogę.

Szkolenia i zajęcia indywidualne

Moje socialmedia