Kultura żywego słowa

Image Kultura żywego słowa to kultura mówienia, odczytywania i interpretacji, zwana jest również sztuką żywego słowa. Jest zagadnieniem kluczowym dla osób występujących publicznie i wszystkich, którzy chcą być pod każdym względem dobrze zrozumiani przez swoich odbiorców.

Kultura żywego słowa jest nauką o:

  • ekspresji słownej
  • wygłaszaniu tekstów w sposób artystyczny
  • starannym i poprawnym mówieniu w życiu codziennym

Kultura żywego słowa zajmuje się w sposób szczególny techniką wymowy oraz operowaniem środkami ekspresji. Ustala zasady, jakimi powinniśmy kierować się w procesie językowego porozumiewania się z ludźmi.

Uczy świadomego przekazywania myśli i emocji w sposób przejrzysty, sugestywny, melodyjny, elastyczny i zrozumiały dla słuchaczy.

Wskazuje w jaki sposób formułować i przekazywać myśli, aby efektywnie komunikować się z odbiorcą.

Obejmuje m.in. naukę zasad prawidłowego mówienia, naukę dykcji, interpretacji, modulowania głosu, frazowania, akcentowania a także instrumentację, planowanie i komponowanie wystąpienia.

Zapraszam do współpracy

Jeśli pracujesz głosem – możesz to robić bez wysiłku i zmęczenia, bez odczuwania „bólu mówienia”. Nauczę Cię, jak prawidłowo emitować głos, by był zawsze zdrowy, silny i piękny. Jeśli śpiewasz – podczas zajęć przekonasz się, że Twój głos płynie swobodnie, a każdy, nawet trudny tekst w j. polskim przestanie być przeszkodą.
A może po prostu chcesz polubić i lepiej poznać swój głos albo przestać bać się publicznych wystąpień – w tym również Ci pomogę.

Szkolenia i zajęcia indywidualne

Moje socialmedia