Rodzaje głosów

Istnieje wiele klasyfikacji opisujących rodzaje głosu. Wszelkie podziały mają jednak charakter umowny. Skala głosu jest jednym z kryteriów stosowanych w muzyce do wyodrębnienia rodzajów głosu. Oprócz tego bierze się pod uwagę barwę głosu oraz usytuowanie dźwięków przejściowych. W określaniu rodzaju głosu jako metodę pomocniczą, stosuje się również metodę anatomiczną, która za pomocą badania laryngoskopowego bada rozmiary strun głosowych.

Najbardziej popularnypodział głosów wyróżnia wśród głosów żeńskich: alt/kontralt, mezzosopran, sopran (w obrębie sopranów: koloraturowy, liryczny i dramatyczny), zaś wśród głosów męskich bas, baryton, tenor. Głosy dziecięce to: alt, mezzosopran i sopran.

GŁOSY ŻEŃSKIE
ALT/ KONTRALT
 • najniższy głos kobiecy, typowy także dla dzieci i kastratów
 • zwykle obejmuje skalę od g (e) do c2
 • to głos o ciemnej barwie
 • odmiany: alt dramatyczny, alt komediowym alt niski

MEZZOSOPRAN

 • głos kobiecy lokujący się pomiędzy sopranem i altem, częściowo obejmujący oba
 • zwykle obejmuje skalę od  a1 (g) do g2 (a2)
 • to głos o ciemnej barwie
 • odmiana: mezzosopran dramatyczny

SOPRAN

 • najwyższy głos kobiecy, typowy także dla dzieci i kastratów.
 • zwykle obejmuje skalę od c1 do a2, może sięgać do c3, a nawet h3
 • ze względu na barwę oraz elementy techniki wokalnej wyróżniamy:
  • sopran dramatyczny (g-c3)
   • głos kobiecy o dużej sile brzmienia i wyrazu, nośności a jednocześnie ciemnej barwie
   • wyższy od altu i mezzosopranu, ale niższy od sopranu lirycznego i koloraturowego
  • sopran liryczny (c1-c3)
   • głos żeński posiadający jasną barwą i dużą siłą (wolumenie większy niż sopran koloraturowy),
   • posiada cechy liryczne; to głos miękki, pełen blasku
  • sopran koloraturowy (c1-f3)
   • najwyższy głos kobiecy charakteryzujący się miękkością, lekkością i dużą ruchliwością
   • to głos o dużej skali c i dużej biegłości (szybko i precyzyjne wykonuje pasaże  i ozdobniki)
  • inne odmiany:sopran młodzieńczo-dramatyczny, sopran ultradramatyczny, sopran komediowy (subretka), sopran charakterystyczny.
GŁOSY MĘSKIE
BAS
 • najniższy głos męski
 • zwykle obejmuje skalę od F (C) do e1
 • posiada bardzo ciemną barwę i charakteryzuje się dużą nośnością
 • odmiany:
  • bas- baryton – posiada skalę zbliżona do barytonu, jednocześnie barwę ciemną, basową
  • bas śpiewny
  • bas komiczny
  • bas głęboki
  • bas głęboki
  • bas poważny
  • ciężki bas komediowy

BARYTON

 • głos męski mieszczący się w środkowym zakresie skali
 • zwykle obejmuje skalę od A (G) do g1 (a1)
 • posiada ciemną barwę i duże możliwości wyrazowe
 • odmiany:
  • baryton liryczny
  • baryton kawalerski
  • baryton bohaterski
  • baryton komediowy
  • baryton charakterystyczny

TENOR

 • najwyższym głosem męskim osiągalnym rejestrem piersiowym
 • zwykle obejmuje zakres od c (h) do c2
 • odmiany:
  • tenor bohaterski
  • tenor liryczny
  • tenor komediowy
  • tenor charakterystyczny
GŁOSY DZIECIĘCE
Głosy dzieci do okresu dojrzewania nie różnią się od siebie.
Występują one w dwóch odmianach:
 • głosy niskie- dziewczęce i chłopięce alty
 • głosy wysokie- soprany dziewczęce i chłopięce- tzw. dyszkantami
KASTRACI

Głos kastratów- popularny zwłaszcza w okresie od XVI do XVIII wieku- jest odrębnym rodzajem męskiego głosu, który obecnie ma znaczenie historyczne.Głos taki rozwijał się u mężczyzny na skutek wykonanej przed okresem dojrzewania kastracji. Chirurgiczne pozbawienie mężczyzny narządów płciowych pociągało za sobą brak męskich hormonów płciowych, co wpływało na zatrzymanie wzrostu i rozwoju krtani. Przy normalnym rozwoju organizmu nie dochodziło do mutacji. Efektem tego była dziecięca krtań w ciele dorosłego mężczyzny. Dzięki temu mógł on zachować barwę i skalę głosu chłopięcego, o znacznie poszerzonym rejestrze piersiowym sięgającym nawet do d2. Odpowiednio wyszkolony głos kastrata posiadał ogromne możliwości wyrazu i zdolny był do wykonania najtrudniejszych pasaży. ajbardziej znanym kastratem był Farinelli, posiadający skalę głosu przekraczającą 3,5  oktawy. Obecnie partie kastratów wykonywane są przez soprany dramatyczne lub alty.

 

 

 

Zapraszam do współpracy

Jeśli pracujesz głosem – możesz to robić bez wysiłku i zmęczenia, bez odczuwania „bólu mówienia”. Nauczę Cię, jak prawidłowo emitować głos, by był zawsze zdrowy, silny i piękny. Jeśli śpiewasz – podczas zajęć przekonasz się, że Twój głos płynie swobodnie, a każdy, nawet trudny tekst w j. polskim przestanie być przeszkodą.
A może po prostu chcesz polubić i lepiej poznać swój głos albo przestać bać się publicznych wystąpień – w tym również Ci pomogę.

Szkolenia i zajęcia indywidualne

Moje socialmedia