Skala głosu

skala głosu Być może niektórzy z nas marzą o tym, by móc wyśpiewać każdy dźwięk, jaki istnieje. Inni być może skromniej marzą, by móc śpiewać jeszcze odrobinę niżej lub wyżej. O ile w tym drugim przypadku jest to możliwe poprzez naukę i systematyczne ćwiczenia, to w przypaku pierwszego stwierdzenia musimy pogodzić się z pewnymi ograniczeniami. Powód jest prosty, rodzimy się z pewnym potencjałem, który możemy urzeczywistniać i rozwijać, ale do granic wyznaczonych nam przez naturę. Nasze wrodzone właściwości określają, jakie dźwięki są dla nas dostępne na starcie i poprzez szkolenie. Skala głosu wyznacza ich zakres i jest dla nas swoistym drogowskazem w pracy głosem i nad głosem.

Skala głosu (tessytura głosowa) to szereg dźwięków uporządkowanych od najniższego do najwyższego, które człowiek potrafi swobodnie zaśpiewać odpowiednio do posiadanych możliwości. Możliwości te wyznaczają  przede wszystkim:

  • budowa narządu głosowego (m.in. budowa fałdów głosowych- im dłuższe fałdy głosowe tym niższy głos)
  • stopień opanowania techniki wokalnej (m.in. umiejętność wykorzystania rezonatorów, podparcia oddechowego)

oraz pośrednio:

  • płeć (głosy żeńskie brzmią o oktawę wyżej niż męskie)
  • rodzaj głosu (patrz tabela); basy i alty- cechuje szeroka skala głosu, barytony i mezzosoprany- najmniejsza; zaś głos koloraturowy ma bardzo duży zasięg

Przeciętnie skala głosu wynosi około 1,5 oktawy. Odpowiednio wyszkolony głos może osiągać do 2-3 oktaw, jak sądzono kiedyś. Dziś wiadomo, że o wiele więcej.

W głosach męskich największą tessyturę posiadają basy, mniejszą tenory, a najmniejszą barytony.Wśród kobiet największą tessyturę głosową posiadają soprany, mniejszą alty, a najmniejszą mezzosoprany.

Skala głosu zmienia się po okresie dojrzewania (mutacji), ze względu na rozwój i obniżenie się krtani. Po tym okresie głos chłopców obniża się o oktawę, głos dziewcząt o tercję.

ODZAJ GŁOSU
PRZECIĘTNA SKALA
DŹWIĘKI MOŻLIWE DO OSIĄGNIĘCIA PRZEZ ODPOWIEDIE SZKOLENIE
GŁOSY ŻEŃSKIE
ALT f- e2 fis2
MEZZOSOPRAN gis- gis2 b2
SOPRAN h- b2 cis3
GŁOSY MĘSKIE
BAS E- e1 fis1
BARYTON G- fis1 gis1
TENOR B- a1 c2

Pamiętaj, by nie (próbować) śpiewać dźwięków leżących poza dostępnym dla Twojego głosu zakresem i na siłę nie „wyciągać” głosu ani w górę ani w dół.
Po przekroczeniu granicy wyznaczającej skalę głosu można zaobserwować załamanie głosu lub zmiana barwy głosu. Indywidualnie możesz również odczuć bóle w okolicy krtani.

Siłowe i nieumiejętne próby rozszerzania skali głosu mogą zakończyć się zniszczeniem narządu głosowego lub utratą wielu jego walorów. 

Poszerzanie możliwości głosowych to systematyczna praca, która powinna odbywać się w konsultacji z profesjonalistą. Ćwiczeniami możemy osiągnąć zakres dźwięków, który na początku wydawać się może nie do osiągnięcia. Zawsze należy robić to, na co w danym momencie pozwala krtań i zawsze szanować swój głos.

Czytaj też: RODZAJE GŁOSÓW

Zapraszam do współpracy

Jeśli pracujesz głosem – możesz to robić bez wysiłku i zmęczenia, bez odczuwania „bólu mówienia”. Nauczę Cię, jak prawidłowo emitować głos, by był zawsze zdrowy, silny i piękny. Jeśli śpiewasz – podczas zajęć przekonasz się, że Twój głos płynie swobodnie, a każdy, nawet trudny tekst w j. polskim przestanie być przeszkodą.
A może po prostu chcesz polubić i lepiej poznać swój głos albo przestać bać się publicznych wystąpień – w tym również Ci pomogę.

Szkolenia i zajęcia indywidualne

Moje socialmedia