Ćwiczenia wymowy samogłosek

Wzmocnij swój głos pracując nad prawidłową wymową samogłosek.

Wykonując ćwiczenia pamiętaj, aby:

 • pozwolić żuchwie swobodnie opadać w sposób, w jaki wymaga tego artykulacja danej samogłoski,
 • otwierać usta i kształtować układ warg zanim wypowiesz samogłoski,
 • brzmienie samogłoski było nie zmieniało się przez cały czas jej trwania,
 • zaokrąglać wargi i wysuwać je ku przodowi przy wymowie samogłosek „u” oraz „o”.
Ćwicz przed lustrem, kontrolując prawidłowy układ narządów mowy!
 • Przyjmij wygodną pozycję. Pomyśl o czymś miłym i uśmiechnij się do siebie. Oddychaj spokojnie wciągając powietrze przez nos. Na wydechu bezgłośnie wymawiaj samogłoskę a cały czas uśmiechając się do siebie. To samo wykonaj kolejno z samogłoskami o, e, u, i, y.

 • Wymawiaj samogłoski w podanej kolejności – zaczynając od maksymalnego rozwarcia, zmniejszając je stopniowo do minimalnego, a następnie w odwrotnej kolejności:
 • a e y i, a o u, i y e, a u o a
 • Wymawiaj opozycyjne pary samogłosek, najpierw wolno, następnie w coraz szybszym tempie:
  • a-i, i-a,
  • a-u, u-a,
  • u-i, i- u
 • Wymawiaj poszczególne sekwencje samogłosek na jednym wydechu:
  • a e y i o u
  • a o u e y i
  • a i u e o y
  • a y o i u e
 • Wymawiaj pary samogłosek, najpierw rozdzielnie (staccato), później wymawiaj je łącznie (legato):
 • a a    a e     a y     a i    a o    a u
 • e a    e e     e y     e i    e o    e u
 • y a    y e     y y     y i    y o    y u
 • i a     i e      i y      i i      i o     i u
 • o a    o e    o y    o i     o o    o u
 • u a    u e    u y    u i     u o    u u

Wymawiaj dokładnie samogłoski w następujących układach. Najpierw w wolnym tempie, później coraz szybciej, ale nie zatracając wyrazistości wymowy:

 • a e i o u y ą ę
 • e i o u y ą ę a
 • i o u y ą ę a e
 • o u y ą ę a e i
 • u y ą ę a e i o
 • y ą ę a e i o u
 • ą ę a e i o u y
 • ę a e i o u y ą

Oprzyj brodę na dłoni, po to, by odczuć ruch żuchwy. Wymawiaj głoski rozdzielnie (staccato). Po wypowiedzeniu każdej pary głosek w odpowiednim układzie wracaj do pozycji wyjściowej:

 • a-e    e-a     y-a      i-a     o-a     u-a
 • a-y    e-y     y-e      i-e     o-e     u-e
 • a-i      e-i      y-i       i-y     o-y     u-y
 • a-o    e-o     y-o     i-o     o-i      u-i
 • a-u    e-u     y-u     i-u     o-u     u-o
 • Wymawiaj jak najdłużej samogłoskę a na jednym tonie, kierując głos na sklepienie podniebienia twardego.
 • To samo powtórz z samogłoskami: u, o, y, e, i.
 • Wymawiaj samogłoski najpierw staccato (rozdzielnie), później legato (łącznie):
 • u, u, u, …… uuuuuuu…..
 • o, o,o, ….. oooooooo…..
 • a,a,a,…. aaaaaaaaa…….
 • e, e, e,…. eeeeeee………
 • i, i, i,…… iiiiiiiiiiii………
 • y, y, y, ……. yyyyyyy…...
 • Wymawiaj samogłoski a, o, e, u, i, y najpierw bezgłośnie, później szeptem, półgłosem oraz głośno.
 • Starannie wymawiaj następujące połączenia, nie zacierając brzmienia samogłosek:
 • u ALI     a ALA       o ALI
 • u ELI     a ELA       o ELI
 • u IRKI   a IRKA      o IRCE
 • u OLI     a OLA       o OLI
 • u ULI     a ULA       o ULI

Ćwiczenie dźwięcznej, zrozumiałej mowy na samogłoskach

 • Wykonaj wdech, następnie wydychaj powietrze wypowiadając niższym głosem samogłoskę „a”. Zmierz czas i zapisz, ile trwała ta czynność. Powtórz tę czynność, tym razem wydychając samogłoskę „e” ale już ton wyżej. Zapisz wynik. Teraz za każdym razem coraz wyżej wymawiaj kolejne samogłoski: „i”, „o”, „u”. Jeśli możesz, nagraj ćwiczenie. Przy odsłuchiwaniu zwróć uwagę na to, czy samogłoski nie brzmią inaczej niż powinny. Powtarzaj ćwiczenie i zapisuj wyniki.

Zapraszam do współpracy

Jeśli pracujesz głosem – możesz to robić bez wysiłku i zmęczenia, bez odczuwania „bólu mówienia”. Nauczę Cię, jak prawidłowo emitować głos, by był zawsze zdrowy, silny i piękny. Jeśli śpiewasz – podczas zajęć przekonasz się, że Twój głos płynie swobodnie, a każdy, nawet trudny tekst w j. polskim przestanie być przeszkodą.
A może po prostu chcesz polubić i lepiej poznać swój głos albo przestać bać się publicznych wystąpień – w tym również Ci pomogę.

Szkolenia i zajęcia indywidualne

Moje socialmedia