Wybijanie samogłosek

Ćwiczenie poprawia artykulację, wymowę samogłosek, wpływa na motorykę narządów mowy, prowadzi do usprawnienia komunikacji.

Po krótkiej rozgrzewce narządów mowy i głosu zaczynamy ćwiczenie. Pamiętamy o prawidłowej postawie ciała. Można ćwiczyć przed lustrem, by kontrolować prawidłową pracę narządów mowy na samogłoskach – sprawdź wymowę.

Wybijamy samogłoski, czyli z wypowiadanych słów, zdań, tekstów oprócz ich normalnej wymowy wyciągamy do artykulacji – jak w przykładach.

Wypowiadamy najpierw cały wyraz, potem sylabami i wybijamy samogłoskę – następnie znowu powtarzamy cały wyraz

Kawa

ka – a – wa – a

kotek

ko – o – tek – e

maliny

ma – a – li – i – ny – y

sylabami

sy – y – la – a – ba – a – mi – i

Wybierz kilka wyrazów o różnej liczbie sylab i ćwicz w podany sposób.

Wypróbuj wybijanie samogłosek w dłuższych wypowiedziach i tekstach:

Ładna dziś pogoda.

ła- a – dna – a dziś – i po – o – go – o – da – a

Kasia poszła po zakupy i wróci wieczorem.

Ka – a – sia – a po – o – szła – a po – o za – a – ku – u – py – y i – i wró- u – ci – i wie – e – czo – o – rem – e

Powodzenia 🙂

Zapraszam do współpracy

Jeśli pracujesz głosem – możesz to robić bez wysiłku i zmęczenia, bez odczuwania „bólu mówienia”. Nauczę Cię, jak prawidłowo emitować głos, by był zawsze zdrowy, silny i piękny. Jeśli śpiewasz – podczas zajęć przekonasz się, że Twój głos płynie swobodnie, a każdy, nawet trudny tekst w j. polskim przestanie być przeszkodą.
A może po prostu chcesz polubić i lepiej poznać swój głos albo przestać bać się publicznych wystąpień – w tym również Ci pomogę.

Szkolenia i zajęcia indywidualne

Moje socialmedia