Zasady zajęć on-line:

Nasze zasady:

  • Zajęcia można odwołać/przełożyć je na inny termin bez utraty płatności do 24 godz. przed wyznaczonym terminem. W przypadku odwołania zajęć w czasie krótszym niż 24 h przed ustalonym terminem, płatność za odwołane zajęcia nie przechodzi na inny termin, opłata nie podlega zwrotów.

  • W razie problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć, zajęcia zostaną przeniesione na inny termin.

  • Zajęcia online trwają 45 minut. Proszę o połączenie się ok.5-10 minut wcześniej przed zaplanowanym terminem zajęć, byśmy mogli sprawdzić i rozwiązać ewentualne problemy techniczne zanim zaczniemy zaplanowane spotkanie.

  • Przed spotkaniem przygotuj wodę oraz podręczne lusterko, a także krzesło i trochę wolnej przestrzeni.

Regulamin:

1. Organizatorem zajęć on-line jest EASYVOICE sp. z o.o.,ul. Wielki Rów 40b lok.115, 87-100 Toruń REGON: 368074482, NIP: 9562326898 Numer KRS: 0000691827 . Kapitał zakładowy 5000zł. e-mail: biuro@easyvoice.pl

2. Zajęcia organizowane są w terminach Ustalonych w kalendarzu przy rezerwacji terminu.

3. Zajęcia są odpłatne, a ich ceny podane są w ofercie. W momencie zgłoszenia wymagane jest dokonanie wpłaty opłaty za zajęcia w wysokości określonej w ofercie.

4. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu (odstąpienie od umowy sprzedaży) należy zgłosić EasyVoice Sp. z o.o. mailowo na adres e-mail: biuro@easyvoice.pl lub poprzez kalendarz rezerwacji zajęć.
a. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 24 godzin przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia.
b. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż 24 godziny przed terminem zajęć lub nie wzięcia udziału w szkoleniu EasyVoice Sp. z o.o. opłata nie podlega zwrotowi.

5. W przypadku odwołania zajęć przez EASYVOICE sp. z o.o.Zamawiający może otrzymać zwrot całej opłaty lub zmienić termin zajęć na inny zaproponowany przez EASYVOICE sp. z o.o.