Zaburzenia głosu na skutek fonacji strunami rzekomymi

Głos przedsionkowy powstaje w następstwie zwierania się w czasie fonacji fałdów przedsionkowych (rzekomych) lub przyśrodkowo położonej błony śluzowej tych fałdów.Jest on wyrazem kompensacji występującej w przypadku niewydolności strun głosowych.

Zaburzenie to ma z reguły charakter trwały. Występuje w organicznych i czynnościowych zaburzeniach wibracji strun głosowych, często w przewlekłym zapaleniu krtani oraz zapaleniu stawów międzychrząsteczkowych. Zauważalny jest także w fonastenii, pseudofonastenii oraz  w przypadku hipo- i dyskinez krtaniowych.

Głos powstający w ten sposób jest obniżony, chrypliwy i pozbawiony modulacji. Może wystąpić dwugłos (diphonia).

Zapraszam do współpracy

Jeśli pracujesz głosem – możesz to robić bez wysiłku i zmęczenia, bez odczuwania „bólu mówienia”. Nauczę Cię, jak prawidłowo emitować głos, by był zawsze zdrowy, silny i piękny. Jeśli śpiewasz – podczas zajęć przekonasz się, że Twój głos płynie swobodnie, a każdy, nawet trudny tekst w j. polskim przestanie być przeszkodą.
A może po prostu chcesz polubić i lepiej poznać swój głos albo przestać bać się publicznych wystąpień – w tym również Ci pomogę.

Szkolenia i zajęcia indywidualne

Moje socialmedia