...

Głos eufoniczny

Tak określany głos, to głos prawidłowy, którym powinniśmy się posługiwać. Jest on odbierany jako głos czysty, dźwięczny i niemęczliwy i nawet po wysiłku głosowym jego jakość się nie zmienia.

Głos eufoniczny jest głosem pięknym i pełnym pod względem rezonansu. Cechuje go również prawidłowa, wyraźna artykulacja, dobra dykcja oraz natężenie odpowiednie do warunków i sytuacji. Wraz z treścią wypowiedzi w sposób płynny następują zmiany natężenia i wysokości.

Jednym z warunków jego zaistnienia jest miękkie nastawienie głosowe, czyli zgodny z fizjologią sposób kontaktu (zwarcia) fałdów głosowych w czasie tworzenia głosu. Umożliwia on swobodne drgania fałdów głosowych. Są one wówczas zbliżone, ale niezbyt silnie zwarte, dzięki czemu ciśnienie powietrza jest prawidłowo regulowane, a zbliżenie fałdów i początek wydechu następują jednocześnie.

Mówienie głosem eufonicznym oznacza również, że ma on wysokość odpowiednią do płci i wieku, dzięki czemu łatwo odróżnimy na przykład młodego chłopca od mężczyzny dojrzałego czy staruszka.

Podziel się

Zobacz więcej

Moje socialmedia