Czytelnia

Zatrzymaj się i doceń

Jedno z ćwiczeń doskonalących nawyk wdzięczności to chwila zatrzymania w ciągu dnia i zastanowienie się nad tym, co sprawia, że możemy wyrazić naszą wdzięczność. Docenienie tego. Zauważenie, że jest, istnieje, tworzy nas i naszą codzienność. To poznawanie siebie i odkrywanie, które otwiera drogę do zmiany i wnosi więcej pozytywnych odczuć do naszego życia. Druga część tego ćwiczenia wymagać będzie od nas również spojrzenia na życie innych i docenienie dobra w ich życiu – to prawdziwe wyzwanie. Sprawdź to.

Dlaczego prowadzić dziennik wdzięczności?

Praktyka wyrażania wdzięczności wnosi w nasze życie poczucie szczęścia i radości. Zmienia nasze nastawienie, uczy, że nawet w najtrudniejszych chwilach są też i dobre momenty. Doceniamy jak wiele mamy i jak bogaci jesteśmy. Dostrzegamy rzeczy, które w biegu codziennego życia umykają naszej uwadze. Przez te kilka chwil, gdy spisujemy na kartkach papieru słowa wdzięczności, afirmujemy cud życia. Docieramy do siebie. Zauważamy nie tylko to, co nas otacza, ale również mamy okazję przyjrzeć się swojemu pięknu. To zmienia nas jako ludzi. A gdy zmieniamy się my, zmienia się nasz głos.

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz