Wystąpienia publiczne

Kultura żywego słowa

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Image Kultura żywego słowa to kultura mówienia, odczytywania i interpretacji, zwana jest również sztuką żywego słowa. Jest zagadnieniem kluczowym dla osób występujących publicznie i wszystkich, którzy chcą być pod każdym względem dobrze zrozumiani przez swoich odbiorców.

Kultura żywego słowa jest nauką o:

  • ekspresji słownej
  • wygłaszaniu tekstów w sposób artystyczny
  • starannym i poprawnym mówieniu w życiu codziennym

Kultura żywego słowa zajmuje się w sposób szczególny techniką wymowy oraz operowaniem środkami ekspresji. Ustala zasady, jakimi powinniśmy kierować się w procesie językowego porozumiewania się z ludźmi.

Uczy świadomego przekazywania myśli i emocji w sposób przejrzysty, sugestywny, melodyjny, elastyczny i zrozumiały dla słuchaczy.

Wskazuje w jaki sposób formułować i przekazywać myśli, aby efektywnie komunikować się z odbiorcą.

Obejmuje m.in. naukę zasad prawidłowego mówienia, naukę dykcji, interpretacji, modulowania głosu, frazowania, akcentowania a także instrumentację, planowanie i komponowanie wystąpienia.

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz