Czytelnia

Kultura komunikowania się

Kultura komunikowania się
Kultura komunikowania sie jest elementem bez którego nie może odbywać się pozytywne i efektywne porozumiewanie się z ludźmi. Znajomość zasad dotyczących tego procesu pomaga osiągać sukcesy osobiste i firmowe oraz kształtuje poprawne relacje międzyludzkie.

Na elementy kultury komunikowania składają się:

 • osobowość człowieka
 • wzajemny szacunek we wszelkich relacjach międzyludzkich
 • przestrzeganie zasad savoir vivre'u w relacjach zawodowych i towarzyskich
 • kultura słowa
 • umiejętność prowadzenia rozmowy
 • poprawne i logiczne mówienie
 • wyrażanie własnych opinii
 • umiejętność słuchania
 • znajomość zasad i komunikacja pozawerbalna (mimika,gestykulacja)
 • znajomość potrzeb i zachowań innych ludzi
 • aktywne uczestnictwo w zebraniach i naradach
 • umiejętność reagowania na krytykę
 • umiejętność reagowania na sukcesy własne i sukcesy innych osób

Kultura komunikowania się jest pomocnym narzędziem w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Wymaga również umiejętności panowania nad odruchami i własnymi słowami, którym towarzyszyć muszą odpowiednie sygnały niewerbalne." W komunikacji międzyludzkiej zawsze słowa (wymowa) i ton głosu odgrywają główną rolę. Pozostałe działania tylko wzmacniają lub osłabiają efekt tej komunikacji".

 
Na podst.: Rokitiańska M., Laskowska H., Zdrowy głos. 

 

Głos i praca nad nim to moja pasja. Zajmuję się emisją i psychologią głosu, terapią zaburzeń głosu oraz prawidłową wymową i doskonaleniem dykcji. Odkrywanie własnego głosu i praca nad nim to fascynująca podróż, do której gorąco zapraszam. Nigdy nie jest za późno.