Wokalistyka

Rodzaje głosów

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Istnieje wiele klasyfikacji opisujących rodzaje głosu. Wszelkie podziały mają jednak charakter umowny. Skala głosu jest jednym z kryteriów stosowanych w muzyce do wyodrębnienia rodzajów głosu. Oprócz tego bierze się pod uwagę barwę głosu oraz usytuowanie dźwięków przejściowych. W określaniu rodzaju głosu jako metodę pomocniczą, stosuje się również metodę anatomiczną, która za pomocą badania laryngoskopowego bada rozmiary strun głosowych.

Najbardziej popularnypodział głosów wyróżnia wśród głosów żeńskich: alt/kontralt, mezzosopran, sopran (w obrębie sopranów: koloraturowy, liryczny i dramatyczny), zaś wśród głosów męskich bas, baryton, tenor. Głosy dziecięce to: alt, mezzosopran i sopran.

GŁOSY ŻEŃSKIE
ALT/ KONTRALT
 • najniższy głos kobiecy, typowy także dla dzieci i kastratów
 • zwykle obejmuje skalę od g (e) do c2
 • to głos o ciemnej barwie
 • odmiany: alt dramatyczny, alt komediowym alt niski

MEZZOSOPRAN

 • głos kobiecy lokujący się pomiędzy sopranem i altem, częściowo obejmujący oba
 • zwykle obejmuje skalę od  a1 (g) do g2 (a2)
 • to głos o ciemnej barwie
 • odmiana: mezzosopran dramatyczny

SOPRAN

 • najwyższy głos kobiecy, typowy także dla dzieci i kastratów.
 • zwykle obejmuje skalę od c1 do a2, może sięgać do c3, a nawet h3
 • ze względu na barwę oraz elementy techniki wokalnej wyróżniamy:
  • sopran dramatyczny (g-c3)
   • głos kobiecy o dużej sile brzmienia i wyrazu, nośności a jednocześnie ciemnej barwie
   • wyższy od altu i mezzosopranu, ale niższy od sopranu lirycznego i koloraturowego
  • sopran liryczny (c1-c3)
   • głos żeński posiadający jasną barwą i dużą siłą (wolumenie większy niż sopran koloraturowy),
   • posiada cechy liryczne; to głos miękki, pełen blasku
  • sopran koloraturowy (c1-f3)
   • najwyższy głos kobiecy charakteryzujący się miękkością, lekkością i dużą ruchliwością
   • to głos o dużej skali c i dużej biegłości (szybko i precyzyjne wykonuje pasaże  i ozdobniki)
  • inne odmiany:sopran młodzieńczo-dramatyczny, sopran ultradramatyczny, sopran komediowy (subretka), sopran charakterystyczny.
GŁOSY MĘSKIE
BAS
 • najniższy głos męski
 • zwykle obejmuje skalę od F (C) do e1
 • posiada bardzo ciemną barwę i charakteryzuje się dużą nośnością
 • odmiany:
  • bas- baryton – posiada skalę zbliżona do barytonu, jednocześnie barwę ciemną, basową
  • bas śpiewny
  • bas komiczny
  • bas głęboki
  • bas głęboki
  • bas poważny
  • ciężki bas komediowy

BARYTON

 • głos męski mieszczący się w środkowym zakresie skali
 • zwykle obejmuje skalę od A (G) do g1 (a1)
 • posiada ciemną barwę i duże możliwości wyrazowe
 • odmiany:
  • baryton liryczny
  • baryton kawalerski
  • baryton bohaterski
  • baryton komediowy
  • baryton charakterystyczny

TENOR

 • najwyższym głosem męskim osiągalnym rejestrem piersiowym
 • zwykle obejmuje zakres od c (h) do c2
 • odmiany:
  • tenor bohaterski
  • tenor liryczny
  • tenor komediowy
  • tenor charakterystyczny
GŁOSY DZIECIĘCE
Głosy dzieci do okresu dojrzewania nie różnią się od siebie.
Występują one w dwóch odmianach:
 • głosy niskie- dziewczęce i chłopięce alty
 • głosy wysokie- soprany dziewczęce i chłopięce- tzw. dyszkantami
KASTRACI

Głos kastratów- popularny zwłaszcza w okresie od XVI do XVIII wieku- jest odrębnym rodzajem męskiego głosu, który obecnie ma znaczenie historyczne.Głos taki rozwijał się u mężczyzny na skutek wykonanej przed okresem dojrzewania kastracji. Chirurgiczne pozbawienie mężczyzny narządów płciowych pociągało za sobą brak męskich hormonów płciowych, co wpływało na zatrzymanie wzrostu i rozwoju krtani. Przy normalnym rozwoju organizmu nie dochodziło do mutacji. Efektem tego była dziecięca krtań w ciele dorosłego mężczyzny. Dzięki temu mógł on zachować barwę i skalę głosu chłopięcego, o znacznie poszerzonym rejestrze piersiowym sięgającym nawet do d2. Odpowiednio wyszkolony głos kastrata posiadał ogromne możliwości wyrazu i zdolny był do wykonania najtrudniejszych pasaży. ajbardziej znanym kastratem był Farinelli, posiadający skalę głosu przekraczającą 3,5  oktawy. Obecnie partie kastratów wykonywane są przez soprany dramatyczne lub alty.

 

 

 

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska
Głos i praca nad nim to moja pasja. Zajmuję się emisją i psychologią głosu, terapią zaburzeń głosu oraz prawidłową wymową i doskonaleniem dykcji. Odkrywanie własnego głosu i praca nad nim to fascynująca podróż, do której gorąco zapraszam. Nigdy nie jest za późno.

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz