Relaks dla głosu

Muzyka lekiem XXI wieku

„Niebo  i  jego gwiazdy czynią w tobie muzykę” tak  głosi napis na ścianie świątyni Hathor  w Denderze w Egipcie. Brzmi jak poetycka przenośnia  i  kojarzy się z doznaniami  natury czysto duchowej. Tymczasem  jednak, dzięki  osiągnięciom  w zakresie  akustyki i  terapii  dźwiękiem dzisiaj z całą pewnością  możemy rozumieć tę inskrypcję zupełnie dosłownie i odczytać ja jako  ważne  przesłanie  starożytnych dla naszych czasów. Muzyka jest wszechobecna  w naszej rzeczywistości i nie potrafimy wyobrazić sobie świata bez niej.

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz