Czytelnia

Afonia czynnościowa lub psychogenna (bezgłos)

Afonia czynnościowa lub psychogenna (bezgłos)
To skrajny i zaawansowany stan dysfonii - całkowity brak głosu, zanik głosu wywołany niedowładem mięśni krtaniowych, do którego dochodzi w przypadku daleko posuniętych zmian krtani, a także na podłożu czynników psychicznych (silny stres, emocje).

Występuje nagle i ma duże natężenie.

Charakterystyczna jest nieprawidłowa fonacja i zwiotczenie mięśni. Źródło dźwięku jest nieaktywne; fałdy głosowe pozostają w oddaleniu i mimo prób fonacji dźwięk nie powstaje. Aktywne są narządy oddechowe i artykulacyjne, może powstać jedynie odgłos zbliżony do szeptu.

Na leczenie składa się rehabilitacja głosowa, a gdy występują nawroty także psychoterapia oraz zmiana techniki fonacynjo – oddechowej.

Głos i praca nad nim to moja pasja. Zajmuję się emisją i psychologią głosu, terapią zaburzeń głosu oraz prawidłową wymową i doskonaleniem dykcji. Odkrywanie własnego głosu i praca nad nim to fascynująca podróż, do której gorąco zapraszam. Nigdy nie jest za późno.