Patologia głosu

Afonia czynnościowa lub psychogenna (bezgłos)

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

To skrajny i zaawansowany stan dysfonii - całkowity brak głosu, zanik głosu wywołany niedowładem mięśni krtaniowych, do którego dochodzi w przypadku daleko posuniętych zmian krtani, a także na podłożu czynników psychicznych (silny stres, emocje).

Występuje nagle i ma duże natężenie.

Charakterystyczna jest nieprawidłowa fonacja i zwiotczenie mięśni. Źródło dźwięku jest nieaktywne; fałdy głosowe pozostają w oddaleniu i mimo prób fonacji dźwięk nie powstaje. Aktywne są narządy oddechowe i artykulacyjne, może powstać jedynie odgłos zbliżony do szeptu.

Na leczenie składa się rehabilitacja głosowa, a gdy występują nawroty także psychoterapia oraz zmiana techniki fonacynjo – oddechowej.

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz