Czytelnia

Zaburzenia głosu na skutek fonacji strunami rzekomymi

Zaburzenia głosu na skutek fonacji strunami rzekomymi
Głos przedsionkowy powstaje w następstwie zwierania się w czasie fonacji fałdów przedsionkowych (rzekomych) lub przyśrodkowo położonej błony śluzowej tych fałdów.Jest on wyrazem kompensacji występującej w przypadku niewydolności strun głosowych.

Zaburzenie to ma z reguły charakter trwały. Występuje w organicznych i czynnościowych zaburzeniach wibracji strun głosowych, często w przewlekłym zapaleniu krtani oraz zapaleniu stawów międzychrząsteczkowych. Zauważalny jest także w fonastenii, pseudofonastenii oraz  w przypadku hipo- i dyskinez krtaniowych.

Głos powstający w ten sposób jest obniżony, chrypliwy i pozbawiony modulacji. Może wystąpić dwugłos (diphonia).

Głos i praca nad nim to moja pasja. Zajmuję się emisją i psychologią głosu, terapią zaburzeń głosu oraz prawidłową wymową i doskonaleniem dykcji. Odkrywanie własnego głosu i praca nad nim to fascynująca podróż, do której gorąco zapraszam. Nigdy nie jest za późno.