Patologia głosu

Zaburzenia głosu na skutek fonacji strunami rzekomymi

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Głos przedsionkowy powstaje w następstwie zwierania się w czasie fonacji fałdów przedsionkowych (rzekomych) lub przyśrodkowo położonej błony śluzowej tych fałdów.Jest on wyrazem kompensacji występującej w przypadku niewydolności strun głosowych.

Zaburzenie to ma z reguły charakter trwały. Występuje w organicznych i czynnościowych zaburzeniach wibracji strun głosowych, często w przewlekłym zapaleniu krtani oraz zapaleniu stawów międzychrząsteczkowych. Zauważalny jest także w fonastenii, pseudofonastenii oraz  w przypadku hipo- i dyskinez krtaniowych.

Głos powstający w ten sposób jest obniżony, chrypliwy i pozbawiony modulacji. Może wystąpić dwugłos (diphonia).

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz