Patologia głosu

Urazy krtani

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Do głównych przyczyn urazów krtani zalicza się: nadmierny wysiłek głosowy, uszkodzenia pointubacyjne, urazy zewnętrzne oraz toksyny i ciała obce.

Urazy krtani wynikające z przeciążenia narządu głosowego

Przyczyny:

 • nadmierny wysiłek głosowy, głównie u osób intensywnie pracujących głosem


Objawy:

 • dysfonia,lub afonia
 • ból krtani podczas mówienia
 • zaczerwienienie lub obrzęk fałdów głosowych, podśluzówkowe krwawe wylewy

Leczenie:

 • przede wszystkim całkowity odpoczynek głosowy

 Zewnętrzne urazy krtani

W zewnętrznych urazach krtani mogą wystąpić: uszkodzenia chrząstek krtani, stawów, rozerwanie błony śluzowej, oderwanie krtani od tchawicy, perforacje i uszkodzenia gardła i górnej części przełyku.

Przyczyny:

 • wypadki drogowe, pobicie

Objawy:

 • duszność, bezdech
 • krwiak, obrzęk zamykający światło krtani
 • przemieszczenie chrząstek krtani
 • krwawienie
 • dysfonia

Leczenie:

 • przywrócenie drożności drogi oddechowej (intubacja, tracheotomia)
 • zabiegi chirurgiczne

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz