Patologia głosu

Jednostronne przekrwienie struny głosowej

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Jednostronne przekrwienie struny głosowej (monochorditis vasomotoria). Jest chorobą występującą u ludzi zawodowo pracujących głosem (mówców, aktorów, śpiewaków); może wystąpić u tych wszystkich osób, których praca wymaga stałych wysiłków głosowych. Znajduje się na pograniczu spraw zapalnych swoistych i czynnościowych.

Jednostronne przekrwienie struny głosowej (monochorditis vasomotoria)

Jest chorobą występującą u ludzi zawodowo pracujących głosem (mówców, aktorów, śpiewaków); może wystąpić u tych wszystkich osób, których praca wymaga stałych wysiłków głosowych. Znajduje się na pograniczu spraw zapalnych swoistych i czynnościowych.

Powstaje na skutek przeciążenia czynnościowego głosu, jako następstwo zaburzeń naczynioruchowych. Choroba ta świadczy o niewydolności narządu głosowego.

Wstępuje w niej przekrwienie i obrzęk jednego fałdu głosowego.

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz