Czytelnia

Jednostronne przekrwienie struny głosowej

Jednostronne przekrwienie struny głosowej
Jednostronne przekrwienie struny głosowej (monochorditis vasomotoria). Jest chorobą występującą u ludzi zawodowo pracujących głosem (mówców, aktorów, śpiewaków); może wystąpić u tych wszystkich osób, których praca wymaga stałych wysiłków głosowych. Znajduje się na pograniczu spraw zapalnych swoistych i czynnościowych.

Jednostronne przekrwienie struny głosowej (monochorditis vasomotoria)

Jest chorobą występującą u ludzi zawodowo pracujących głosem (mówców, aktorów, śpiewaków); może wystąpić u tych wszystkich osób, których praca wymaga stałych wysiłków głosowych. Znajduje się na pograniczu spraw zapalnych swoistych i czynnościowych.

Powstaje na skutek przeciążenia czynnościowego głosu, jako następstwo zaburzeń naczynioruchowych. Choroba ta świadczy o niewydolności narządu głosowego.

Wstępuje w niej przekrwienie i obrzęk jednego fałdu głosowego.

Głos i praca nad nim to moja pasja. Zajmuję się emisją i psychologią głosu, terapią zaburzeń głosu oraz prawidłową wymową i doskonaleniem dykcji. Odkrywanie własnego głosu i praca nad nim to fascynująca podróż, do której gorąco zapraszam. Nigdy nie jest za późno.