Patologia głosu

Zmiany przerostowe

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych powodują pogrubienie fałdów głosowych. Mogą przybierać postać pojedynczego polipa lub polipowatego zwyrodnienia fałdów głosowych.

Wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych powodują pogrubienie fałdów głosowych. Mogą przybierać postać pojedynczego polipa lub polipowatego zwyrodnienia fałdów głosowych.

Do zmian tych dochodzi najczęściej pod wpływem nadmiernego wysiłku głosowego, szczególnie podczas stanów zapalnych krtani. Sprzyjają im zaburzenia alergiczne i hormonalne oraz nadużywanie alkoholu i palenie papierosów.

Występujący wzrost masy fałdów głosowych zaburza ich prawidłową czynność fonacyjną, co skutkuje pojawieniem się chrypki i obniżeniem głosu. Może dojść również do bezgłosu. Czas fonacji ulega skróceniu.

Polip – jest najczęściej spotykanym łagodnym guzkiem krtani. Może występować na jednym lub na obu fałdach głosowych. Najczęściej występuje u mężczyzn w średnim wieku. Jeśli duży polip uwięźnie w głośni, może spowodować gwałtowną duszność.

Leczenie
Jeśli zmiany nie powodują trudności w oddychaniu zaleca się inhalacje, jonoforezy i oszczędzanie głosu. Polipy leczy się z reguły chirurgicznie.
Zmiany mogą powracać przy nieprzestrzeganiu zasad higieny głosu.

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz