Patologia głosu

Choroby zawodowe narządu głosowego

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Choroby zawodowe to choroby, które bezpośrednio związane są z wykonywanym zawodem i warunkami pracy. Na ogół są to choroby przewlekłe. W przypadku narządu głosowego choroby te wynikają z nadmiernego wysiłku głosowego.

Choroby zawodowe to choroby, które bezpośrednio związane są z wykonywanym zawodem i warunkami pracy. Na ogół są to choroby przewlekłe. W przypadku narządu głosowego choroby te wynikają z nadmiernego wysiłku głosowego.

Choroby aparatu głosowego jako choroby zawodowe są polską specyfiką. Nie znajdują się one na listach chorób zawodowych krajów Unii Europejskiej.

W Polsce wykaz chorób zawodowych narządu głosowego obejmuje schorzenia, które są spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat.
Do chorób tych, według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2002 r. (w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania, stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach, Dziennik Ustaw z dnia 19 sierpnia 2002.) należą:

1.Guzki śpiewacze twarde.

2.Wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych.

3.Niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną i trwałą dysfonią.


W naszym kraju najliczniejszą grupę zawodową, którą dotykają zawodowe schorzenia narządu głosowego stanowią nauczyciele.

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz