Patologia głosu

Czynniki ryzyka chorób narządu głosowego

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Istnieje wiele grup zawodowych, których praca wymaga ogromnego wysiłku głosowego przez wiele lat. Osoby należące do tych grup są najbardziej narażone na występowanie chorób narządu głosowego.

Według komisji ekspertów Unii Europejskich Foniatrów do zawodów obciążających narząd głosowy- wg stopnia wymagań stawianych narządowi głosu- należą:

 • zawody wymagające specjalnej jakości głosu- śpiewacy, aktorzy, spikerzy radiowi i telewizyjni;
 • zawody stawiające znaczne wymogi narządowi głosowemu- nauczyciele, zawodowi mówcy: tłumacze, telefoniści, politycy, przedszkolanki;
 • zawody wymagające większej niż przeciętna wydolności głosowej oraz zawody wykonywane w hałaśliwym środowisku- prawnicy, sędziowie, lekarze, sprzedawcy.

Osoby należące do wyżej wymienionych grup powinny w sposób szczególny zadbać o narzędzie pracy oraz zwrócić uwagę na czynniki, które przyczyniają się do schodzeń aparatu głosowego.

Czynniki przyczyniające się do chorób narządu głosowego (krtani) u osób zawodowo pracujących głosem.

Do czynników natury wewnętrznej należą:

 • wiek
 • budowa ciała
 • stan słuchu
 • jakość wszystkich części narządu głosowego
 • kinestetyka (głównie nieprawidłowa postawa ciała, napięcia w okolicy krtani)
 • usposobienie i zachowanie emocjonalne
 • zmiany w układzie nerwowym
 • zmiany w funkcjonowaniu układu dokrewnego- głównie zmiany dotyczące hormonów płciowych

Na czynniki zewnętrzne składają się:

 • lata pracy
 • braki w zawodowych kwalifikacjach
 • specjalność
 • warunki pracy
 • nawyki
 • choroby dróg oddechowych (także alergiczne)
 • poważne choroby ogólnoustrojowe
 • nadwrażliwość błony śluzowej na czynniki mechaniczne i fizyczne
 • predyspozycje do obrzęków i krwawień śródtkankowych

(czynniki ryzyka podane za: Z. Pawłowski, Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego)

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz