Patologia głosu

Krtaniowy zespół napięcia-zmęczenia

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Zespół ten u osób zawodowo pracujących głosem prowadzi do szybkiego wyczerpania narządu głosowego, powstania zaburzeń czynnościowych (w dalszym etapie także organicznych) utrudniających lub uniemożliwiających wykonywanie zawodu.

Krtaniowy zespół napięcia – zmęczenia (TFS, laryngeal tension- fatigue syndrome, krtaniowy zmęczeniowy zespół napięciowy) u osób zawodowo pracujących głosem prowadzi do szybkiego wyczerpania narządu głosowego, powstania zaburzeń czynnościowych (w dalszym etapie także organicznych) utrudniających lub uniemożliwiających wykonywanie zawodu.

Triada objawów

  • zwiększone napięcie mięśni krtani
  • słabe podparcie oddechowe – zła kontrola strumienia powietrza oddechowego
  • zbyt niski głos

Pojawia się dyskomfort i ból w okolicy szyi wskazujący na napięcie mięśni stawu żuchwowo – skroniowego oraz  mięśni szyi - głównie mięśni nadgnykowych, co powoduje unoszenie krtani do góry.

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz