Emisja głosu

Podkategorie:

Głos na wolności.Jak posługiwać się głosem, aby przekazać komunikat do odbiorcy

Praca w szkole to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale nieustanne komunikowanie się. Relacje z uczniami, ich rodzicami oraz innymi nauczycielami opierają się w głównej mierze na werbalnym kontakcie i wypełniają niemal cały czas pracy nauczyciela. Ich podstawą jest ludzki głos. Należało by dodać, że powinien to być zdrowy ludzki głos, bo tylko taki umożliwia prawidłowy przebieg procesu komunikacji.

Kilka słów o CVT - nowej technice wokalnej

Kocham śpiewać, muzyka jest sensem mojego życia, czymś znacznie więcej niż tylko zbiorem dźwięków. Mam przy tym różne doświadczenia z nauczycielami emisji, każdy mówił mi co innego, a ja czułam, że nie wykorzystuję nawet 10% swoich możliwości, gardło mi się zaciska, głos jest jakby „nie mój”. Ta technika zaś po prostu uczy świadomie korzystać ze swojego głosu, wszystko jest spójne, logiczne, ciało wspiera nas w śpiewie (a do tej pory mi „przeszkadzało”), wskazówki są jasne, czytelne, a nie tak jak często słyszałam: „nie wiem” albo „ musisz to znaleźć w sobie”, tylko nikt nie mówił, gdzie mam zacząć szukać. Teraz...

Właściwa technika. Jakie są jej przeszkody?

W poprzednim artykule pisałem o „istocie śpiewania”, czyli o pozwoleniu dźwiękom na rezonowanie pomiędzy klatką piersiową a głową przy właściwie domkniętych strunach głosowych. Określam ten proces jako połączenie, zwarcie (domknięcie) strun głosowych – vocal cord connection. (Osoba, która opanowała sztukę odpowiedniego domykania strun głosowych potrafi zaśpiewać nawet do pięciu oktaw bez jakiejkolwiek przerwy w głosie). W tym artykule zastanowimy się nad trzema głównymi problemami i złymi nawykami, które konsekwentnie powstrzymują nas od odpowiedniego domknięcia strun głosowych; są to: nieprawidłowe oddychanie, szerokie samogłoski oraz nakładające się na to wszystko napięcie.

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz