Emisja głosu

Średnica głosu

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

ImageWiele problemów z głosem wynika między innymi z tego, że mówimy w nieodpowiednim miejscu swojego rejestru głosowego, czyli na niedogodnej wysokości głosu. Aby mówić długo, swobodnie i efektywnie, bez zmęczenia i z przekonaniem ważne jest odnalezienie optymalnej dla siebie wysokości głosu. Ta optymalna dla każdego wysokość głosu, to tak zwana średnica (medium) głosu.

Średnica głosu- co to takiego?

Każdy z nas posiada określone możliwości głosowe, ma własną skalę głosu. W zwykłej, potocznej mowie posługujemy się 6 – 8 tonami, które mieszczą się w zakresie od szeptu do krzyku. Jednak 3 – 4 z nich to dzięki najbardziej dla nas wskazane, optymalne. Stanowią one średnicę naszego głosu, czyli średni rejestr w skali głosu. Są to dźwięki dla nas najbardziej bezpieczne, najwygodniejsze, nie stanowiące obciążenia dla narządu głosowego; dzięki nim możemy mówić najłatwiej i najbardziej swobodnie.

Gdybyśmy wyobrazili sobie naszą skalę głosową na dowolnej miarce, to dźwięki będące naszą średnicą, znajdą się mniej więcej w jej połowie. Poniżej średnicy na miarce znajdą się dźwięki niskie, powyżej - wysokie. Średnica daje nam zatem możliwość właściwego operowania głosem w dół i w górę. Mówiąc w średnim rejestrze głosu możemy z lekkością posługiwać się dźwiękami wyższymi (np. w czasie zadawania pytania) oraz niższymi (np. przy wymawianiu zdania oznajmującego). W ten sposób zapobiegamy pojawieniu się w naszej mowie monotonii, jednocześnie nie dopuszczając do nadwerężenia narządu głosowego.

Dlaczego ważne jest znalezienie własnej średnicy głosu?

Głównym argumentem za mówieniem w średnicy głosu jest minimalizacja wysiłku aparatu głosowego. Jeżeli mówimy zbyt wysoko, mięsień napinający wiązadła zmuszony jest do nadmiernej pracy; jeżeli stale utrzymujemy głos na tonach zbyt niskich, przemęczamy mięsień odpowiedzialny za rozluźnienie wiązadeł. W ten sposób obciążany krtań i upośledzamy jej prawidłową czynność. Gdy mówimy w średnicy- zostaje zachowana równowaga pomiędzy pracą tych mięśni.Utrzymując głos w średnicy możemy mówić najdłużej i bez szkody dla narządu głosowego.

Jak znaleźć własną średnicę głosu?

1. Przez kilka minut mów lub czytaj głośno jakiś tekst/ zdania zaczynając od najniższych dostępnych tonów idąc stopniowo w górę do tonów najwyższych.

Wyczuj w jakich granicach mówi lub czyta Ci się najlżej i najswobodniej- to będzie Twoja średnica.

Zapamiętaj ją i ćwiczyć utrzymywanie na niej głosu w rozmowie, w przemówieniach itp.


2.Ćwiczenie B. Toczyskiej:

Wymawiaj swobodnie następujące samogłoski, zapamiętując wysokość tonów, jakimi się posługujesz:

i – i – i – a – a – a – u – u – u

następnie podłóż wyrażenia:

i i i – ile – to - kosztuje?

a a a – ależ – to – drogo!

u u u – tu- nie – będziemy – kupować.

zachowując odpowiednią intonację zdań

Poziom samogłoski 'a' to średnica. Zapamiętaj ją i utrwalaj w różnych krótkich i coraz dłuższych zdaniach.

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz