Emisja głosu

Głos to człowiek

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Głos to nie tylko fala, środek komunikacji czy cztery procesy, o których wspominałam wcześniej. Dźwięki wydostające się z ust to wypadkowa anatomii i fizjologii, postawy ciała, osobowości, temperamentu, poczucia pewności siebie, samooceny, emocji, nastroju, formy fizycznej, techniki, sytuacji, w jakiej się znajdujemy czy chęci do komunikowania się.

Nie możemy głosu odrywać od jego właściciela. Nie możemy traktować go jako maszyny, która działa zawsze tak samo bez względu na zmieniające się okoliczności. Raczej jak delikatny instrument, jednany taki, który umiejscowiony jest wewnątrz ciała człowieka. I to między innymi sprawia, że rożne czynniki, które wpływają na nas jako ludzi, będą zostawiać swój ślad w emitowanych dźwiękach.

Dlatego gdy kształcimy głos, musimy podejść do niego holistycznie. Traktować go jako część większej całości – człowieka. Traktować z szacunkiem. Otoczyć opieką. Jak samego siebie. Popatrz na swój głos jak na część samego siebie. Nie tylko narząd, który ma do spełnienia określone funkcje. On reaguje na to, co przeżywasz. Przekazuje nawet najbardziej subtelne emocje. Jego siła i słabość mają swoje podłoże nie tylko w umiejętnościach technicznych.

Pamiętajmy, że głos jest naszą wizytówką, jednym z pierwszych elementów, które mówią o nas. Przekazuje więcej niż tylko wypowiadane słowa i pokazuje innym to, kim jesteśmy. Ludzie poznają nas po głosie, ponieważ jest on integralną częścią nas i to my, jako osoby, nadajemy mu kształt (brzmienie).

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz