Ćwiczenia narządów mowy

Ćwiczenia policzków

Ćwiczenie 1. Masaż policzków. Delikatnie opukuj policzki opuszkami palców. Rozmasuj policzki ruchem okrężnym, rozcieraj je. Ćwiczenie 2. Nadbierz powietrze tak, by wypchnąć policzki; następnie powietrze przesuwaj wewnątrz w prawo, w lewo, dookoła.  Ćwiczenie 3. Nabierz powietrza, utrzymaj nadęte policzki prze chwilę, po czym gwałtownie wypuszczaj powietrza. Ćwiczenie 4. Nadymaj policzki powietrzem ,po czym powoli je wypuszczaj w taki sposób, jakby uciekało ono z przebitej dętki albo dziurawego balonika. Ćwiczenie 5. Wciągaj i nadymaj policzki („gruby-chudy policzek”). Ćwiczenie 6.  Wypychaj policzki językiem.

Ćwiczenia podniebienia miękkiego bezgłosowe

Ćwiczenie 1. Przy zamkniętych ustach powoli wdychaj i wydychaj powietrze przez nos. Ćwiczenie 2.  Wykonaj głęboki wdech przez nos i wydech przez szeroko otwarte usta. Przy wydechu zaciśnij nos. Ćwiczenie 3. Wykonaj wolny wdech przez usta, wydech przez nos. Ćwiczenie 4. Przy szeroko otwartej jamie ustnej ćwicz wdech przez nos, wydech przez usta. Zaobserwuj ruchy podniebienia miękkiego w lusterku. Ćwiczenie 5. Udawaj ziewanie, swobodnie przy nisko opuszczonej żuchwie: wdech przez nos, wydech ustami przy szeroko otwartej jamie ustnej. Obserwuj w lusterku jak pracuje podniebienie miękkie podczas pierwszej fazy ziewania. Zwróć uwagę na ruch języczka podniebiennego ku górze. Ćwiczenie 6. Markuj...

Ćwiczenia żuchwy z użyciem głosu

Ćwiczenie 1. Wykonuj leniwe ruchy żuchwy mówiąc swobodnie bla, bla, bla... Ćwiczenie 2. Podczas ziewania ustal maksymalny opad żuchwy, zatrzymaj tam dłoń i staraj się mówić tak, by żuchwa w czasie wymowy dotykała do dłoni. Wymawiaj w ten sposób sylaby i którkie zdania.  Ćwiczenie 3. Na maksymalnie rozluźnionej i opuszczonej żuchwie wypowiadaj bla, ble, bli, blo , blu, wyrazy, mów swoje imię i wypowiadaj całe zdania, dłuższe teskty. Ćwiczenie 4. Przy opuszczonej swobodnie żuchwie wypowiadaj najpierw sylabę ”la” opierając jej wymowę tylko na ruchu języka - żuchwa pozostaje nieruchoma. Potem wypowiadaj „la, le, li, lo, lu trzymając się tych samych...

Ćwiczenia żuchwy bezgłosowe

Ćwiczenie 1. Ustalanie naturalnego opadu żuchwy/ optymalnego otwarcia ust: A.Podczas naturalnego ziewania zaobserwuj, na jakim poziomie znajduje się żuchwa w pierwszej fazie ziewania. B.Zegnij kciuk i oprzyj go na dolnych zębach, opuszka palca dotyka górnych siekaczy, takie umiejscowienie kciuka wskazuje na właściwy stopień otwarcia. C.Między zęby włóż poziomo złączone palce wskazujący i środkowy. Ćwiczenie 2. Obserwuj ruch żuchwy ( dolna szczęka ) podczas pierwszej fazy ziewania. Staraj się ten swobodny opad żuchwy ćwiczyć jak najczęściej. Możesz sztucznie wywoływać ziewanie. Ćwiczenie 3. Swobodnie ziewaj bez wydawania głosu. Ćwiczenie 4. Zamknij usta. Opuszczaj żuchwę spokojnie i powoli, starając się otworzyć jak najbardziej...

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz