Ćwiczenia narządów mowy

Ćwiczenia podniebienia miękkiego z użyciem głosu

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Ćwiczenie 1.

Gwizdaj na różnych wysokościach dźwięków. Początkowo z zatkanym nosem, później bez zacisku skrzydełek nosa.

 Ćwiczenie 2.

Śmiej się szczerze i głośno: hahahha..., hihihihii..

 Ćwiczenie 3.

Wymawiaj połączenia głosek:

  • ga ge gi go gu
  • ka ke ki ko ku
  • ha he hi ho hu

Ćwiczenie 4.

Wymawiaj wyraźnie:

  • kap-kap-kap-kap-...
  • ak- ka    ok- ko     ek- ke     uk-ku     ik- ki       yk- ky  
  • ag- ga     og- go     eg- ge    ug- gu     ig- gi     ug- gy

Ćwiczenie 5.

Energicznie wymawiaj sylaby i różne połączenia spółgłosek k,g z samogłoskami np.

ak, ka, ku, uk, ug, ko, ogo, uku, ugu, eke, ege, oku, uku, aka, kuk, uguek, ge itd.

Ćwiczenie 6.

Wymawiaj wyraźnie, przedłużając zwarcie warg na głosce "p"

  • apa   opo   upu   epe   ypy    ipi
  • ap     op     up     ep     yp     ip
  • pa     po     pu     pe     py     pi

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz