Czytelnia

Przybliżamy dźwięk

Przybliżamy dźwięk
Dźwięk, który powstaje głęboko w ciele, musimy w kolejnym etapie emisji głosu wysłać w przestrzeń. By był dobrze słyszalny, nośni, bogaty w brzmienie, musimy skierować falę głosową przez otwartą drogę, aż do ostatniego jej etapu – do warg.

 

Jednym z ćwiczeń, które uświadamia nam miejsce docelowe jest to poniżej, w którym wykorzystujemy wargowe głoski naszego języka - „p”, „b”, „m”.

 

Etap 1

Zadbaj o prawidłową postawę (siedząca lub stojąca).

Krótka rozgrzewka narządów mowy.

Pobudzamy oddech – strzepujemy powietrzem z dłoni wyobrażone pyłki „f” - „f” - „f”….

Delikatne wibrowanie wargami bbbbbrrrrrrrr… - poruszamy się z dźwiękiem od góry do dołu, od dołu do góry, pozostajemy na wybranej, optymalnej wysokości dźwięku.

Etap 2

Energicznie wypowiadamy głoskę bbbbb, następnie głoskę ppppp, mmmmmm

Wypowiadamy głoskę mmmmmmm… mrucząc.

Zauważ, gdzie odczuwasz dźwięk, jakie części ciała są zaangażowane, aktywne, gdzie odczuwasz wibracje?

Etap 3

W wolnym tempie, lekko przeciągając samogłoski i głoskę „m” wypowiadamy

wdech – babammm,

wdech – bebemmm,

wdech – bibimmm,

wdech – bobommm,

wdech - bubummm,

wdech - babammm bebemmm,bibimmm bobommm bubummmm

wdech - papammm,

wdech - pepemmm,

wdech – pipimmm,

wdech – popommm,

wdech - pupummm,

wdech - papammm, pepemmm, pipimmm, popommm, pupummm

Krótko i energicznie:

abba ebbe ibbi obbo ubbu

appa eppe ippi oppo uppu

babba bebbe bibbi bobbo bubbu

pappa peppe pippi poppo puppu

Zauważ, gdzie odczuwasz dźwięk, jakie części ciała są zaangażowane, aktywne, gdzie odczuwasz wibracje?

Następnie także:

Przeczytaj, wypowiedz krótki tekst ze świadomością miejsca, do którego kierujesz dźwięk.

 

Głos i praca nad nim to moja pasja. Zajmuję się emisją i psychologią głosu, terapią zaburzeń głosu oraz prawidłową wymową i doskonaleniem dykcji. Odkrywanie własnego głosu i praca nad nim to fascynująca podróż, do której gorąco zapraszam. Nigdy nie jest za późno.