Ćwiczenia artykulacyjne

Wybijanie samogłosek

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Ćwiczenie poprawia artykulację, wymowę samogłosek, wpływa na motorykę narządów mowy, prowadzi do usprawnienia komunikacji.

Czy wiesz, że...

samogłoski są podstawą emisji głosu i artykulacji? Ich zjadanie, skracanie i niewyraźna wymowa to podstawowe błędy, które zmuszają słuchacza lub rozmówcę do wytężonego wysiłku, by zrozumieć Twoje słowa.

Po krótkiej rozgrzewce narządów mowy i głosu zaczynamy ćwiczenie. Pamiętamy o prawidłowej postawie ciała. Można ćwiczyć przed lustrem, by kontrolować prawidłową pracę narządów mowy na samogłoskach – sprawdź wymowę.

Wybijamy samogłoski, czyli z wypowiadanych słów, zdań, tekstów oprócz ich normalnej wymowy wyciągamy do artykulacji – jak w przykładach.

Wypowiadamy najpierw cały wyraz, potem sylabami i wybijamy samogłoskę – następnie znowu powtarzamy cały wyraz

Kawa

ka – a – wa – a

kotek

ko – o – tek – e

maliny

ma – a – li – i – ny – y

sylabami

sy – y – la – a – ba – a – mi – i

Wybierz kilka wyrazów o różnej liczbie sylab i ćwicz w podany sposób.

Wypróbuj wybijanie samogłosek w dłuższych wypowiedziach i tekstach:

Ładna dziś pogoda.

ła- a – dna – a dziś – i po – o – go – o – da - a

Kasia poszła po zakupy i wróci wieczorem.

Ka – a – sia – a po – o – szła – a po – o za – a – ku – u – py – y i – i wró- u – ci – i wie – e – czo – o – rem - e

 

Powodzenia :)

 

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz