Archiwalne

Archaiczne pieśni Ukrainy, Warszawa,19-20.01.2008

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Archaiczne pieśni Ukrainy

warsztat pieśni ludowych oraz cerkiewnych

19– 20 stycznia 2008
 
Grupa poranna - w godz. 10.30 – 14.00

Grupa popołudniowa - w godz. 14.00 – 17.30

prowadzi TATIANA SOPIŁKA

Tradycyjny śpiew ukraiński urzeka bogactwem harmonii,  pięknymi melodiami i bogatą ornamentyką. Jest on ściśle związany z życiem społeczności wiejskiej – z obrzędami jak i  codziennym życiem.
Zajęcia w pierwszej grupie przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które uczestniczyły już w warsztatach śpiewu białym głosem.  Druga grupa jest otwarta i można do niej dołączyć w dowolnym momencie.  Śpiewają w niej osoby o różnym poziomie zaawansowania.
Obie grupy pracują pod kierunkiem znakomitej śpiewaczki, Tatiany Sopiłki. 
Spotkania odbywają się raz miesiącu.
To, co chcemy zaproponować to spotkanie muzyką archaiczną, średniowieczną i późniejszą: ludową (tradycyjną) oraz cerkiewną.  Zasadniczym trzonem warsztatów jest muzyka tradycyjna. W dalszej kolejności pieśni, których podłożem jest Prawosławie. Pieśni te (np. część tzw. psalmów) nie należą do kanonu służby (mszy) prawosławnej, lecz są niejako „zawłaszczone" przez tradycję ludową. Wreszcie trzeci rodzaj, to pieśni kanoniczne - utwory śpiewane do dziś dzień w cerkwi. 
TATIANA SOPIŁKA jest etnomuzykologiem z  Kijowa, śpiewa w zespole „Drewo”. Od kilkunastu lat jeździ po wsiach Ukrainy zbierając oryginalne, archaiczne pieśni. Tatiana Sopiłka specjalizuje się w folklorze Ukrainy Wschodniej (okolice Poltawy). To miejsce słynie z rozbudowanych pieśni lirycznych. Należą one do najpiękniejszych utworów w repertuarze „Drewa”. Tak jak wszyscy członkowie „Drewa”, Tatiana Sopiłka ma wyższe wykształcenie muzyczne.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się, ponieważ liczba miejsc w każdej z grup jest ograniczona do 8 - 10 osób.

INFORMACJE I ZAPISY NA WARSZTAT:
Ośrodek „Muzyka Duszy” www.muzykaduszy.pl,
Barbara Zieleńska, barbara@muzykaduszy.pl, 0 661 591 639

Cena dwudniowego warsztatu: 130 zł płatne do 4 stycznia 2008 na konto:
Citibank Handlowy
87 1030 0019 0109 8518 0170 3237
(koniecznie z adnotacją „Ukraina”)
dla: Barbara Zieleńska, ul. Baleya 4 m. 58
02-132 Warszawa

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz