Archiwalne

Emisja głosu dla nauczycieli, Toruń, 19-20.01.2008

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Nowa edycja szkolenia „Emisja głosu dla nauczycieli"

Toruń, 19.01- 20.01.2008

Nauczycielu – zadbaj o swój głos; mów bez wysiłku i zmęczenia!

 
Głos to podstawowe narzędzie pracy nauczyciela. Zawód to niełatwy, a intensywne mówienie, przez wiele lat, bez odpowiedniego przygotowania lub treningu, może zakończyć się zniszczeniem a nawet utratą głosu. Możesz temu zapobiec poprzez opanowanie zasad prawidłowej emisji głosu. Nigdy nie jest za późno, by zadbać o głos, pożegnać problemy z głosem i zapobiec jego schorzeniom.

Jeśli chcesz nauczyć się:

    * jak radzić sobie z wpływem stresu na głos
    * jak wykorzystać naturalne możliwości swojego narządu głosowego
    * jak mówić bez wysiłku i zmęczenia głosowego
    * jak wzmocnić swój głos, mówić wytrzymałym i nośnym głosem
    * jak poprawić jakość i komfort pracy głosem
    * jak najefektywniej pracować nad własnym głosem
    * jak przygotować głos do pracy
    * jak radzić sobie z problemami głosowym

Zapraszam na szkolenie do Torunia.

Prowadzący:

Sylwia Prusakiewicz – logopeda, pedagog, redaktor serwisów www.easyvoice.pl  oraz www.emisjaglosudlanauczycieli.pl

Szczegółowe informacje:
www.emisjaglosudlanauczycieli.pl/warsztaty-w-toruniu.html

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz