Czytelnia

Warsztaty Śpiewu Techniką Speech Level Singing (SLS), Toruń 9.06.20007

Warsztaty Śpiewu Techniką SLS (Speech Level Singing)
Toruń 9 Czerwca 2007r. (sobota)

Warsztaty śpiewu techniką Speech Level Singing przeznaczone są dla wokalistów (od popu do klasyki), nauczycieli śpiewu, aktorów i innych osób pracujących głosem oraz wszystkich pragnących poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat techniki śpiewu.

Warsztaty mają na celu:
• Zapoznanie teoretyczne i praktyczne uczestników z metodą Speech Level Singing
• Zapoznanie z techniką gwarantującą maksimum efektu przy minimum wysiłku
• Zdiagnozowanie, sprecyzowanie i usunięci błędów emisyjnych uniemożliwiających doskonałe posługiwanie się głosem
• Indywidualną pracę nad głosem
• Indywidualną pracę nad piosenkami, pieśniami, ariami itp.
• Zmianę dotychczasowego sposobu myślenia o śpiewaniu i samego sposobu śpiewania

Podczas warsztatów dowiesz się:
• jak funkcjonuje głos (teoretycznie i praktycznie)
• jak śpiewać od najniższych do najwyższych dźwięków „bez załamywania się głosu”
• jak uzyskać głos o skali 4 a nawet 5 oktaw
• jak swobodnie śpiewać najniższe i najwyższe dźwięki
• jak śpiewać lekko, swobodnie i przyjemnie
• jak pozbyć się niepotrzebnych napięć
• jak pracować by mieć piękne, naturalne vibrato
• jak pracować nad utworem
• jak śpiewać w różnych stylach muzycznych

Możesz wziąć udział w następujących zajęciach:
Wprowadzenie w technikę SLS – zajęcia grupowe konieczne dla osób, które nigdy wcześniej nie spotkały się z techniką śpiewu - SLS. Pokaz teoretyczno – praktyczny wyjaśniający - jak pracuje nasz głos - z możliwością zadawania nawet najtrudniejszych pytań. Te zajęcia na zawsze zmienią Twój sposób myślenia o śpiewaniu i nie tylko. Na tych zajęciach dowiesz się co w rzeczywistości oznaczają i co powodują zwroty typu: "śpiewaj na maskę, śpiewaj przeponą, podnieś podniebienie miękkie, śpiewaj na uśmiechu i wiele innych"!!!

Lekcje indywidualne – czas trwania lekcji wynosi 30 min lub 60 minut

Koszt warsztatów:
  • Wstęp do SLS - 100 zł
  • Lekcja indywidualna (30 min) - 70 zł; (60 minut) – 140 zł.

UWAGA!!! – WAŻNE!!!
Osoby biorące udział w Warsztatach Grupowych lub Lekcjach Indywidualnych mogą GRATIS obserwować lekcje innych osób o ile te lekcje nie zostały przez te osoby zastrzeżone!!!!
Każdy uczestnik sam dokonuje wyboru, w których warsztatach grupowych chce uczestniczyć
i z ilu lekcji indywidualnych chce skorzystać np. jeżeli ktoś uczestniczy w zajęciach grupowych: „Wstęp do SLS” i 4 lekcjach indywidualnych to jego koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi: Wstęp do SLS – 100 zł + 4 lekcje x 70 zł - 280 zł Razem 100 + 280 =380 zł

Osoba prowadząca warsztaty:

Marek Stawiński - certyfikowany nauczyciel śpiewu amerykańska techniką „Speech Level Singing”, certyfikacja światowej organizacji nauczycieli śpiewu Setha Riggsa w Los Angeles. Jedyny w Polsce absolwent Akademii Muzycznej wydziału wokalno – aktorskiego, nauczający techniką SLS. Jedyny w Polsce facet z certyfikatem uczący techniką SLS. (są jeszcze dwie kobiety) Aktor, wokalista. www.marekstawinski.witryna.info

Plan zajęć
:

9 czerwca 2007r. (SOBOTA)

09:00 – 12:00 lekcje indywidualne
12:00 – 12:15 przerwa
12:15 – 13:45 Wstęp do SLS (warsztat grupowy)
13:45 – 14:45 przerwa
14:45 – 16:15 lekcje indywidualne
16:15 – 16:30 przerwa
16:30 – 21:00 lekcje indywidualne

Miejsce warsztatów:

Klub "KAMELEON"
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Tuwima 9
87-100 Trouń

UWAGA - BARDZO WAŻNE!!!
Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami oraz bardzo krótki okres pozostały do warsztatów prosimy o jak najszybsze rezerwowanie uczestnictwa w zajęciach grupowych i indywidualnych!!! Rezerwacji należy dokonywać wysyłając następujące informacje (imię, nazwisko, adres mailowy, tel. kom., nazwę zajęć grupowych w których chce się brać udział oraz ilość lekcji indywidualnych z podaniem długości ich trwania i kiedy mają się odbyć (godzina) na niżej podane adresy emaliowy lub dzwoniąc pod numer telefonu podane poniżej:

Szczegółowe informacje i zapisy:

505 972 972
marekstawinski@op.pl

Po dokonaniu rezerwacji prosimy w ciągu najbliższych 3 dni dokonać wpłaty na niżej podane konto z dopiskiem: Warsztaty SLS, Toruń 9.06.2007r. Imię i Nazwisko. Rezerwacje są dokonywane w kolejności zgłoszeń i potwierdzane po wpłynięciu wpłaty na konto. Brak wpłaty unieważnia dokonaną rezerwację. Odwołanie lekcji i wycofanie wpłaty może nastąpić najpóźniej
do 4 czerwca 2007r. Po tym terminie wpłaty za warsztaty nie będą zwracane !!!
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych od Organizatora
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie uczestników najpóźniej na 5 dni przez planowanym terminem warsztatów oraz dokona zwrotu wniesionych przez uczestników opłat za warsztaty mające się odbyć w dniu 10 czerwca 2007r. w Szczecinie.

Organizator:
Stowarzyszenie Edukacyjno -Teatralne „Teatr Nasz”
ul. Weselna 22; 87-800 Włocławek

Wpłaty proszę dokonywać na konto:
Stowarzyszenie Edukacyjno -Teatralne „Teatr Nasz”
ul. Weselna 22; 87-800 Włocławek
Nr konta: 65 1610 1087 7410 5965 2000 0001
z dopiskiem: Imię i Nazwisko - SLS - Toruń 9.06.2007r.

Głos i praca nad nim to moja pasja. Zajmuję się emisją i psychologią głosu, terapią zaburzeń głosu oraz prawidłową wymową i doskonaleniem dykcji. Odkrywanie własnego głosu i praca nad nim to fascynująca podróż, do której gorąco zapraszam. Nigdy nie jest za późno.