Afirmacje dla głosu

Mówię ciepłym, pełnym miłości głosem

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Afirmacja dla tych, którzy chcieliby odkryć w swojej palecie trochę więcej ciepłych odcieni. Wypowiadamy na głos w taki sposób, by warstwa dźwiękowa pokrywała się z wypowiadanymi słowami. Poszukajcie tych dźwięków. One są w każdym z nas. Być może gdzieś głęboko schowane, zakurzone.

Pozwólcie, niech też wybrzmią. Dajcie im głos. Połóżcie rękę na sercu. Pomyślcie o nim jako źródle dźwięku. Spróbujcie ją również w taki sposób zaśpiewać.

Wypowiadajcie też zdania z myślą o sercu jako początku dźwięku. Zobaczycie, usłyszycie i poczujecie różnicę.

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz