Afirmacje dla głosu

Akceptuję moją wrażliwość

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

To nie takie łatwe żyć w świecie, odczuwać mocniej, słyszeć więcej, widzieć więcej, a jednocześnie czuć, jakby to nie był świat dla nas. Wrażliwość to cecha, którą staramy się wytępić, bo przeszkadza, utrudnia życie. Choć możemy mieć wrażenie, że nas ogranicza, to właśnie dzięki niej możemy tworzyć, rozwijać się i piękniej żyć. Pozwala nam patrzeć głębiej, widzieć to, czego nie dostrzegają inni i czerpać z tego ogromną siłę. Inspiruje nas, motywuje. Wrażliwość jest siłą. Potrzebna jest jej akceptacja, by móc ją wykorzystać.

Wykorzystaj całe dobro, które płynie z Twoje wrażliwości. Obserwuj ją, doceń to, co ze sobą przynosi. „Włóż” swoją wrażliwość w swój głos. Pozwól sobie na to, by być sobą – takim/taką, jakim/jaką jesteś. Bez udawania, bez chowania swojej wrażliwości. Masz wówczas szansę na to, by otworzyć swój głos. Pozwolić, by płynął z głębi serca, zasilany wrażliwością. Zyska siłę, choć nie będzie krzyczał.

Zobacz także:

"Wykorzystaj swoją wrażliwość"

"Wrażliwość Twoją siłą"

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz