12 DOBRYCH NAWYKÓW W JEDEN ROK (AKCJA 2020)

Zauważ pauzy, chwile milczenia.

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Sylwia Prusakiewicz-Kucharska

Jakim jesteś słuchaczem? Słuchasz innych uważnie, aktywnie czy Twoje myśli odpływają w inne strony? Umiejętność słuchania jest niezbędnym elementem komunikacji i budowania relacji. Narażeni na codzienny pośpiech, ogromną ilość bodźców mamy problemy ze słuchaniem drugiej osoby. Gdy zaczynamy mówić, trudno nam czasem przestać, zatrzymać się. Pauza i cisza są w komunikacji tak samo ważne jak wypowiadane słowa. To potężne narzędzia, które pomagają nam lepiej przekazywać treść, budować nastrój oraz słuchać siebie.

Ćwiczmy się w ciszy. Podczas rozmowy zauważ pauzy, chwile milczenia, momenty następujące po zakończonym zdaniu. Obserwuj je u siebie i u swoich rozmówców. Posłuchaj jak brzmią. Może usłyszysz coś więcej niż wypowiedziane słowa.

na podst. "Potęga teraźnejszości", E. Tolle

Przeczytaj również Między dźwiękami - o pauzie w życiu i w mowie.

Twój indywidualny plan pracy i program rozwoju głosu

Zobacz