Ćwiczenia żuchwy z użyciem głosu

Ćwiczenie 1.

Wykonuj leniwe ruchy żuchwy mówiąc swobodnie bla, bla, bla…

Ćwiczenie 2.

Podczas ziewania ustal maksymalny opad żuchwy, zatrzymaj tam dłoń i staraj się mówić tak, by żuchwa w czasie wymowy dotykała do dłoni. Wymawiaj w ten sposób sylaby i którkie zdania. 

Ćwiczenie 3.

Na maksymalnie rozluźnionej i opuszczonej żuchwie wypowiadaj bla, ble, bli, blo , blu, wyrazy, mów swoje imię i wypowiadaj całe zdania, dłuższe teskty.

Ćwiczenie 4.

Przy opuszczonej swobodnie żuchwie wypowiadaj najpierw sylabę ”la” opierając jej wymowę tylko na ruchu języka – żuchwa pozostaje nieruchoma. Potem wypowiadaj „la, le, li, lo, lu trzymając się tych samych zasad.

Ćwiczenie 5.

Wymawiaj sylaby, wyrazy, zdania z przedłużaniem samogłosek- pilnuj, by w tym czasie żuchwa opadała swobodnie.

Jeśli doświadczasz problemów ze strony stawu skroniowo-żuchwowego (ból, napięcie, trzaski, przeskakiwanie, problemy ze swobodnym opuszczeniem żuchwy) nie wykonuj ćwiczeń bez konsultacji z logopedą czy fizjoterapeutą.

Moje socialmedia