...

Cykl warsztatów z wykorzystaniem Techniki Alexandra, NLP i metod koncentracji 07.2007-01.2007

Warsztaty z wykorzystaniem Techniki Alexandra, NLP i metod koncentracji

Cykl jednodniowych warsztatów poświęconych komunikowaniu się  i wyrażaniu siebie w relacji z innymi osobami i z grupą.

Zajęcia zaplanowane są tak, aby umiejętności zdobyte w jednym module były pogłębiane w kolejnym, choć każdy warsztat może być również traktowany jako odrębna całość.

30 września  KOMUNIKACJA:

•    poczucie siebie
•    ustalanie własnych granic
•    asertywność
•    dostrajanie się do innych
•    otwieranie się na model świata drugiej osoby 

21 października  AUTOPREZENTACJA

•    znajdowanie wygodnej swobodnej postawy
•    powrót do naturalnego oddechu
•    praca z głosem
•    równowaga ciała i umysłu – moja mowa ciała
•    radzenie sobie ze stresem
•    odnajdowanie indywidualnego stylu 

25 listopada  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

•    moja relacja z grupą – komunikat jaki wysyłam innym
•    równowaga ciała i umysłu – moja mowa ciała
•    podstawy swobodnego oddechu i emisji głosu
•    radzenie sobie z tremą
•    wiarygodność, spójność, swoboda – filary zainteresowania słuchaczy

20 stycznia  ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
 

•    kontakt ze sobą – ustalenie własnych oczekiwań
•    spokój i harmonia w dostrajaniu priorytetów obu stron
•    przejście od postawy „wygrany – przegrany” do postawy „wygrany – wygrany”

Cena za jeden warsztat:  280 zł.
W przypadku udziału w dwóch lub więcej modułach cena 250 zł.

Miejsce:

WARSZAWA ul. Chałupnicza 4 

Prowadzące:

Iwona Inga Kubiak, Magdalena Kędzior

Informacje i zapisy : 

(022) 678 45 07, 0 605 57 77 97
 lub

(022) 632 70 08, 0 509 716 951

Podziel się

Zobacz więcej

Moje socialmedia