Kategoria

2 kwietnia, 2007

Dykcja

Dykcja to wymowa, sposób wymawiania, czyli łączenie głosek w słowa i
słów w zadnia. Opiera się ona na znajomość norm i zasad kultury słowa
oraz sprawności artykulacyjnej.

Artykulacja

Zespół ruchów narządów mowy oraz układy jakie przyjmują one w trakcie
wymawiania głosek nazywamy artykulacją. Inaczej o artykulacji mówi się,
ze jest mechaniczną stroną słowa, przekształceniem tonu powstałego w
krtani na zrozumiałe dźwięki mowy.